75 terms

Kişisel Özellikler

List of descriptive qualities in Turkish
STUDY
PLAY
girgin
enterprising, self-assertive
girişken
enterprising (2)
çekingen
shy
utangaç
shy, bashful
sıkılgan
bashful, shy, unsure of oneself (2)
canlı
lively
durgun
calm, quiet, withdrawn
hızlı
fast, speedy
ağırkanlı
slow, sluggish
neşeli
merry, cheerful
şakacı
joker
ciddi
serious
güleryüzlü
affable, smiling
somurtkan
sulky
mesafeli
guarded, distant
(candan) cana yakın
sincere
sakın
calm, serene
heyecanlı
excited, agitated
sabırlı
patient
sabırsız
impatient
dişa dönük
extrovert
içe dönük
introvert
iyimser
optomist
karamsar
pessimist
kötümser
pessimist (2)
duygusal
emotional
mantığıyla hareket eden
one who acts logically
konuşkan
talkative
sessiz
quiet, silent
hayalcı
dreamer
ayakları yere basan
sensible
ince ruhlu
one who has finesse
kaba saba
rude, vulgar (2)
kaba
rude (1)
iyi huylu
good tempered, well-behaved
kötü huylu
bad-tempered, badly behaved
dürüst
honest, straightforward
yalancı
liar
dolancı
liar (2)
alçak gönüllü
modest, humble
kendini beğenmiş
arrogant
mağrur
arrogant, conceited, haughty (2)
dengeli
balanced
değişken
moody
dengesiz
mentally unbalanced
olgun
mature
çocuksu
childish
açık sözlü
frank, outspoken
ağzı sıkı
one who won't divulge a secret
ketum
one who won't divulge a secret, tight lipped (2)
eli açık
generous
eli sıkı
stingy, closefisted
cimri
stingy (2)
pinti
very stingy, tightwad (3)
dolandırıcı
embezzler, swindler
üçkağıtçı
faker, swindler, cheater (2)
savurgan
spendthrift, wasteful
açık fikirli
open-minded, broad-minded, enlightened
sabit fikirli
opinionated
vurdumduymaz
thick skinned, insensitive
alıngan
touchy, easily offended
duyarlı
sensitive
duyarsız
insensitive
tok gözlü
contented
açgözlü
greedy
hoppa
flighty, light-hearted, giddy
ağırbaşlı
serious-minded, sedate
yumuşakbaşlı
compliant, mild, docile
geçimsiz
difficult, fractious
dikbaşlı
headstrong
asi
harsh, stern
neşesiz
downcast, low-spirited
cesur
courageous, brave, bold
korkak
fearful, timid, cowardly
ürkek
fearful, timid, cowardly (2)