Nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Aanzienlijk
Voornaam
Afnemer
Koper
Branche
Bedrijfstak
Concurrentie
Poging iemand te verslaan
Consument
Klant
Detailhandel
Bedrijven die direct aan de consumenten verkopen
Distribueren
Verdelen
Domineren
Overheersen
Financieel
Geldelijk
Globaal
In grote lijnen
Imago
Beeld dat mensen hebben van iemand
Incasseren
Moeten verduren
Infiltreren
Binnendringen
Infrastructuur
Voorzieningen in een land zoals wegen
Introduceren
Voorstellen
Lucratief
Winstgevend
Malaise
Narigheid
Prestigieus
Gezaghebbend
Pionier
Iemand die nieuwe dingen doet
Promoten
Reclame maken
Sanctie
Strafmaatregel
Steekpenning
Smeergeld
Verrijzen
Omhoogkomen