Lethas-NT2-A1-deel 4a: de klok lezen (Het is ... voor ...) {5} *

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Het is vijf voor twaalf.
Hoe laat is het?
Het is veertien voor één.
Hoe laat is het?
Het is zeven voor vier.
Hoe laat is het?
Het is zesentwintig voor zeven.
Hoe laat is het?
Het is twaalf voor twaalf.
Hoe laat is het?
Het is vijf voor acht.
Hoe laat is het?
Het is veertien voor twee.
Hoe laat is het?
Het is tien voor twee.
Hoe laat is het?
Het is één voor twaalf.
Hoe laat is het?
Het is éénentwintig voor elf.
Hoe laat is het?