Sprechen Sie Deutsch? 1, předložky se 3. pádem

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

aus
z
gegenüber
naproti (místně)
nach
po, podle, do
von
od, z, o
bei
u, při
mit
s (nebo 7. pád)
seit
od (časově), již, už
zu
k
Jens holt das T-Shirt aus dem Schrank.
Jens si bere tričko ze skříně.
Das Geschäft ist gegenüber dem Haus.
Obchod je naproti domu.
Nach der Arbeit möchte Thomas etwas kaufen.
Po práci chce Thomas něco koupit.
Was bekommt Manfred vom (von + dem) Freund?
Co dostane Manfred od přítele?
Er ist beim (bei + dem) Verkäufer.
Je u prodavače.
Klaus spielt mit dem Hund.
Klaus si hraje se psem.
Er sucht seit einer Woche ein Geschenk.
Už týden shání dárek.
Jürgen geht zum (zu + dem) Uhrmacher.
Jürgen jde k hodináři.
OTHER SETS BY THIS CREATOR