15 terms

Hoffi Coffi 4

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

cyfryngau
media
datgelu
to reveal
do'n i'n methu
I couldn't wait
ynghyd â
together with
ynghlwm
attached
cynnwrf
stir (agitation)
goruchwylio
supervision
anghyfforddus
uncomfortable
mas o fy nyfnder
out of my depth
chwilfrydedd
curiosity
archwilio
to explore
cymysgedd
mixture
naïfrwydd
naivety
dyfodiad
advent
erbyn hyn
by now