Gl begrippen 5.5 tm 5.5

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Kwaliteiten
Eigenschappen die sterker ontwikkeld zijn dan bij anderen
Uniek
Dat je verschilt van iedereen om je heen
Feminisme
De strijd voor gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen
Gelijkwaardigheid
Dat iedereen gelijke kansen en rechten heeft
Tora
Heilig boek van de Joden
Traditioneel
volgens de tradities/ gewoontes
Synagoge
Joods gebedshuis
Sabbat
Rustdag in voor de joden (zaterdag)
Liberaal
Anderen vrijlaten in hun opvatting
Ambten
Openbare of kerkelijke functies
Dominee
spreker van de protestantse kerk
Diaken
Een geestelijke, rang onder de priester
Ouderling
Functies binnen een kerk (kerkraad)
Bisschop
De hoogste bestuurder van een bisdom
Kardinaal
De hoogste stand van de RK kerk, na de paus
Paus
Leider van de RK kerk
Ambtsdragers
Mensen met een baan bij de kerk
Celibaat
Het niet trouwen en geen sexs hebben van kerkambten
Koran
Heilig boek van de islam
Nikaab
De gezichtsluier van de vrouw in de islam
Moslima
Islamitische vrouw
Moedergodin
Godin uit de oertijd (ietsisten)
Spiritueel
Gericht op het geestelijke
Godinnenbeweging
Beweging die verteld over de sterke innerlijke kracht van de vrouw
Aanpassen
Veranderen, je zorgt dat je geschikt bent voor de situatie
Handicap
Geestelijk of lichamelijke beperking
Talent
Het vermogen om iets heel goed te kunnen
Tollenaars
Belasting inners
Zondaars
Iemand die tegen de morele wetten van een godsdienst in gaat
Monnik
geestelijke die in een klooster leeft
Maarten Luther
Hervormer van de RK kerk
Aflaat
Een brief waarmee je je zonden afkoopt
Reformatie
De breuk in de RK kerk in 1517
Alan Turing
Uitvinder van grootste dingen (computer)
Enigma
Een codeer machine die de duisters gebruikten om geheime boodschappen te versturen
Geallieerden
de benaming voor een aantal bondgenootschappen in de 20e eeuw