21 terms

geschiedenis

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

afzetgebied
plaats waar iemand producten verkoopt
akropolis
hoogste punt in een stad waarop een tempel staat
commercieel
heeft te maken met handel en het maken van winst
geld
betaalmiddel
geldeconomie
economie waarin geld wordt gebruikt als betaalmiddel
kolonie
plaats waar groep mensen zich vestigt
kolonisatie
het stichten van kolonies
maatschappij
samenleving
nijverheid
het maken van producten
onderwerpen
onder je heerschapij brengen
polis
stadstaat
specerij
plantaardige stof met bijzondere smaak of geur
stadstaat
staat bestaande uit stad met omliggend gebied
aristocratie
regering van een groep aanzienlijken
burger
inwoner van een staat met bepaalde rechten
democratie
volksregering bestuur waarbij het volk beslist
monarchie
alleenheerschappij door een vorst, die meestal wordt aangewezen door erfopvolging
rechtspraak
het rechtspreken, beslissen hoe wetten worden toegepast
schervengericht
systeem waarbij door stemming wordt besloten iemand te verbannen
tiran
alleenheerser die onwettig de macht heeft gegrepen
tirannie
regering door een tiran