21 terms

Megafon 3 text 2

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

i norra Norge
Pohjois-Norjassa
när
kun
i sommar
ensi/tänä kesänä
höra, hör, hörde, hört II om
kuulla jostakin
en resa, resan, resor, resorna 1
matka
eftersom
koska
längs
pitkin
en kust, kusten, kuster, kusterna 3
rannikko
ner
alas
ett fjäll, fjället, fjäll, fjällen 5
tunturi
en fjord, fjorden, fjordar, fjordarna 2
vuono
en utflykt, utflykten, utflykter, utflykterna 3
retki
en by, byn, byar, byarna 2
kylä
ordna, ordnar, ordnade, ordnat I
järjestää
vänta, väntar, väntade, väntat I på
odottaa jotakin
låta, låter, lät, låtit IV
kuulostaa
att
että
behöva, behöver, behövde, behövt II
tarvita
upp
ylös
om
jos
en utsikt, utsikten, utsikter, utsikterna 3
näköala