11 terms

Ord vecka 9

STUDY
PLAY
kritik
något som man säger eller skriver som visar att man inte tycker om någon/något. Det kan också betyda att man berättar vad man tycker om till exempel en bok eller en film.
granska
titta noga på något/någon eller undersöka något
Creative Commons
en typ av licenser som visar hur man får använda ett verk, till exempel en bild eller en låt.
upphovsrätt
en rätt att bestämma över till exempel sin egen musik och konst. Man har rätt att bestämma hur verket ska få användas.
lavin
en stor mängd snö som rasar nedför ett berg
decimaltal
ett tal som innehåller en eller flera decimaler efter kommatecknet (decimaltecknet)
decimaltecken
ett kommatecken som används i decimaltal
analys
en mycket noggrann undersökning av något
bokanalys
en undersökning av en bok för att få förståelse för till exempel karaktärer, budskap och genre.
genre
en typ av till exempel bok, konst eller musik som är av en viss typ, till exempel deckare eller humor.
karaktär
personlighet eller de egenskaper som bestämmer hur en människa är