26 terms

Lesson 4

STUDY
PLAY
zhe
na
zher
这儿
nar
那儿
shenme
什么
na
nar
哪儿
shui
shu
zhi
ren
guo
ri
nin
laoshi
老师
xuesheng
学生
fan
mianbao
面包
shui
niunai
牛奶
shi
chi
lai
qu
er
shi