Nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

afdeling
deel van een groter geheel
algemeen
alle personen betreffeend, niet indetails tredend; het geheel
arbeidsmarkt
vraag naar en aanbod van arbeiders
bedrijf
onderneming, zaak
behoefte hebben aan
verlangen naar,nodig hebben
beleid
gedrag om een bepaald doel te bereiken,overleg; tact
contant
in bankbiljetten en/of munten
de doorslag geven
beslissend zijn
direct
rechtstreeks, zonder uitstel, onmiddelijk, meteen
draagkracht
de mogelijkheid om (finaciële) lasten te dragen
erachter komen
te weten komen
evenaren
opwegen tegen, op kunnen tegen, de gelijke zijn van
exporteren
uitvoeren, verkopen aan het buitenland
failliet
in staat van faillissement, bankroet
gedachte
het nadenken, plan, voornemen, mening, oordeel
gelijkenis
overeenkomst
goederen
bezittingen, voorwerpen
handel
koop en verkoop
handelen
een daad verrichten; kopen en verkopen
hemellichaam
zon,maan, ster, planeet
importeren
invoeren, kopen uit het buitenland
informatie
alle gegevens die over een bepaald onderwerp bekend zijn
inkomen
dat wat er aan geld binnenkomt
invloed
uitwerking, gezag
kiesrecht
recht omte kiezen
kringloop
steeds terugkerende beweging
letterlijk
precies zoals het er staat
multiculturele samenleving
maatschappij waarin verschillende culturen samenleven
omschrijving
nauwkeurige beschrijving
onderdeel
kleiner deel van iets groters, fragment
ondersteunen
iets steuenen zodat het niet kan vallen; helpen, bijstaan
ontbreken
niet voorhanden zijn, niet aanwezig zijn waar het moet zijn
opgave
het opgeven, de verstrekte gegevens, les, taak, opdracht
opleiding
vorming tot een beroep
overnemen
uit iemands handen aannemen, aan zich laten overdragen,navolgen, kopen
paragraaf
deel van een hoofdstuk
persoonlijk
door iemand zelf verricht, in eigen persoon
positief
stellig, zeker,welwillend
pro
voor, iets dat voor iets pleit
product
voortbrengsel, iets dat gemaakt is, opbrengst
regering
landsbestuur
revolutie
plotselinge algehele verandering, omwenteling
risico
gevaar voor verlies of schade
situatie
ligging, gesteldheid, toestand, omstandigeheden
sociaalmaatschappelijk
betrekking hebbend ophet welzijn van de mensen binnen de maatschappij
spiegelbeeld
afbeelding in teruggekaatste, omgekerde vorm
thermometer
instrument dat de tempratuur meet.
uitdrukking
het uitdrukken, zegswijze
uitkering
regelmatig toegekend bedrag in geld
uitwerken
nauwkeurig maken
vergroten
groter maken,groter laten lijken
verlengen
langer maken, langer laten duren
verschil
onderscheid,afwijking
verwachting
het wachten, de hoop
volk
natie, mensen, menigte
vorm
uiterlijke gedaante/ verschijning; iets waarmee je vormt
waarschijnlijk
naar ik vermoed,vermoedelijk
werkelijkheid
dat wat werkelijk is, realiteit
wet
door de overheid vastgesteld voorschrift,vaste regel
OTHER SETS BY THIS CREATOR