7 terms

6.1 PCC Seal

PCC Logo
STUDY
PLAY
Pula
pagiging matapang
Palaspas
pagiging martir
Puti
determinasyon sa pagkamit ng adhikain
Olibo
"Shalom", kapayapaan
Bilog
pagkakaisa
Kalasag o Panagga
pagiging matatag
Krus
pagmamahal ng Diyos sa atin