7 terms

5.3 Tunog mga Sasakyan

Tunog ng mga sasakyan
STUDY
PLAY
Wii! Wii!
ng serena ng ambulansya - pagpapatabi sa ibang sasakyan at sa tao; may pasyenteng mabilis na dinadala sa ospital.
Kling! Klang!
ng sirena ng trak ng bumbero - may sunog.
Pipiip! Pipiip!
ng kotse, jip o trak - Pagpapatabi sa tao o ibang sasakyan; Pagtawag sa pasahero
Tsug! Tsug!
ng aalis or darating na tren
Pot! Pot! Pot!
ng dadaong na bapor
Uuum! Uuum!
ng lumilipad na eroplano.
Bruuum! Bruuum!
ng motorsiklong umaandar.