86 terms

nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

zich vergeten
niet meer weten wat men doet
zich vermeten
durven beweren
stout
als je ongehoorzaam bent of als je dingen doet die niet toegestaan zijn
vuig
gemeen,smerig,laag
bastaard
buitenechtelijk kind
nectar
suiker bevattende vloeistof die in bloemen zit
gebroedsel
familie
pralen
opscheppen,pronken,schitteren
Ceres (naam)
oude romeinse godin
ze was de godin van de akkerbouw
later is er ook een dwergplaneet naar haar vernoemd
karos
koets met gesloten passagiers ruimte
tempe
behoorlijke vallei
kwelen
lieflijk zingen,het gefluit van vogels
schalmei
een oud muziek instrument, een blaasinstrument van hout
Amphissus(naam)
zoon van Apollo en Dryope en heeft het dorpje en de berg Oeta ontwikkelt
fier
met veel zelfvertrouwen,trots
Gihon(naam)
rivier in Jerusalem, de naam stamt af van stromende weer
idumea(naam)
naam van de plek waar vroeger de edomieten woonde in de grieks-romeinse periode heette het gebied idumea het ligt in wat nu palestina is
ontvlieden
iemand ontlopen,ontkomen
mantuaanse(zwaan)
het symbool van de zingende vogel Van vergilies, geboren in Mantua
Albion(naam)
oudste bekendste naam van de Britse eilanden
Milton(naam)
Britse dichter
T(h)asso(naam)
Italiaanse dichter
Pindus(naam)
de berg der muzen
Dwepen
een grote bewondering hebben voor iemand, overdreven bewonderen
Slavonie(naam)
regio in kroatie
rijzen
omhoog komen of zich verheffen (brood,cake)
Midas(oor)(naam)
Midas kreeg als straf ezelsoren omdat hij de muziek van pan mooier vond dan die van apollo
bewegen
aanzetten,van plaats veranderen
gedegradeerd
beschadigt,in rang verlaagt
ambitie
streven naar
tomeloze
zonder grenzen
status
bestaande toestand
petitie
papier met een officieel verzoek
wereld erfgoed
nalatenschap van culturele waarde
verkregen
verworven
opgehoest
alles zeggen wat je wilt
redigeren
opstellen van teksten
gekoesterd
iets met liefde en belijdt behandelen
elan
enthousiasme waarmee je iets doet
primus interpares
eerste onder gelijken
houtje-touwtje
alternatief
hiërarchie
volgens bepaalde rangorde
toegewijd
volle inzet
bekommeren
zich zorgen maken over
sober
eenvoudig
interface
informatica koppeling tussen verschillende (computer) systemen
allemansvriend
met iedereen op kunnen schieten
ethos
levenshouding
controverse
heftig meningsverschil
aan de schandpaal nagelen
in het openbaar worden beschuldigd
seksisme
discriminatie vanwege je geslacht
chronologie
opsomming van feiten verloop van de tijd
referentie
inlichting geven voor een persoon
intimidatie
bedreigen,bang maken
permanent
continu
editen
materiaal klaar maken voor publicatie §
aanknopingspunt
aanwijzing,beginpunt
vete
voortdurende ruzie
concessie
vergunning
semi-formeel
gedeeltelijk volgens de regels
lemma
lijfspreuk,titelwoord in een woordenboek
obstinaat
eigenzinnig,koppig
anarchisme
streven naar een situatie waar niemand de leiding heeft
medium
informatie dragen
dominant
overheersend
diversifiëren
verscheidenheid aanbrengen
curriculum
levensloop
prioriteit
voorrang
onder vuur liggen
in een moeilijke situatie terecht komen
hooggespannen
hoog gespannen verwachtingen
essay
objectief,beschouwend opstel
evangelie
de leer en het leven van Jezus beschreven in de bijbel
ontketenen
bevrijden
drogreden
schijn argument
maoïsme
een vorm van communisme
facisme
politiek systeem zonder democratie met een autoritaire leider
scepsis
twijfel
weerwoord
antwoord,repliek
klakkeloos
zonder nadenken
zelfpromotie
jezelf groter wil maken dan de andere
neteligheid
hachelijkheid
conservatief
behoudend
koloniseren
nederzetting vestigen
overwoekeren
(planten) overgroeien
tanen
afnemen
warm hart toedragen
iet aardigs doen
OTHER SETS BY THIS CREATOR