NAME

Question types


Start with


Question limit

of 25 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Instalment
 2. By credit card
 3. In the fashion
 4. In/out of stock
 5. Pay in cash
 1. a Splátka
 2. b Platit platební kartou
 3. c Moderní
 4. d Na skladě/vyprodané
 5. e Platit hotově

5 Multiple choice questions

 1. Obchod s ovocem a zeleninou
 2. Železářství
 3. Obchod se zdravou výživou
 4. V prodeji
 5. Barvivo/ barvit

5 True/False questions

 1. ManualNávod

        

 2. LaundryPrádelna

        

 3. JewelleryV prodeji

        

 4. Jumble saleV prodeji

        

 5. Grocer´sKvětinářství

        

Create Set