NAME

Question types


Start with


Question limit

of 25 available terms

Advertisement
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Hardware
 2. Grocer´s
 3. Faulty
 4. Florist´s
 5. Greengrocer
 1. a Obchode s potravinami
 2. b Obchod s ovocem a zeleninou
 3. c Vadné
 4. d Květinářství
 5. e Železářství

5 Multiple choice questions

 1. Barvivo/ barvit
 2. Bleší trh
 3. V prodeji
 4. Vystavený
 5. Splátka

5 True/False questions

 1. By credit cardPlatit platební kartou

        

 2. ExhibitionŽelezářství

        

 3. DelicatessenLahůdky (obchod)

        

 4. In/out of stockNa skladě/vyprodané

        

 5. Hire purchase (HP)Platit hotově