Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Sänky

Bed

Peitto

Coverlet

Tyyny

Pillow

Lakana

Sheet

Yöpuku

Pyjamas

Kasvihuone

Flower inside

Verho

Curtain

Limsapullo

Lemon bottle

Roskakori

Wasted basket

Käytävä

Corridor

Purje

Sail

Tohvelit

Slippers

Pöytäliina

Tablecloth

Juliste

Poster

Sähköjohto

Electric wire

Puola

Poland

Sairaanhoitaja

Nurse

Suunnittelija

Planner, designer

Eläkelainen

Pension

Fyysikko

Physicist

Vartti

Quart

Hyvä kiitos, Entä sinulle?

Mitä kuuluu?

Miten menee?

Hyvin kiitos, Entä sinulla?

Myöhemmin

Late

Kuinka paljon

How much

Kuinka monta

How many

Vasta

Only

Leveä

Wide

Kapea

Narrow

Täysi

Full

Tyhjä

Empty

Laiha

Thin

Lihava

Fat

Valoisa

Bright

Pimeä

Dark

Terävä

Sharp

Rikas

Rich

Paksu

Thick

Puhdas

Pure

Likainen

Dirty

Kylmä

Cold

Korkea

Tall

Lyhyt

Short

Pitkä

Long

Matala

Low

Poro

Reindeer

Virallista

Official

Väli

Distance

Välillä

Between

Valtion

State

Vauva

Baby

Kuinka kauan

How long

Miten hyvin

How good

Kansainvälinen

International

Juristi

Lawyer

Työtön

Out of work, Unemployed

Väriin

Wrong

Tulos

Result

Virhe

Mistake, Error

Tarkastaa

Check

Tarkka

Accurate

Mihin aikaan

What time

Sarja

Series

Olen pahoillani

I am sorry

Sujuvasti

Fluent

Lentäjä

Pilot

Aloittaa

Begin

Koskaan

Ever

Toivottaa onnea

Congratulation

Monatko kertaa viikossa sinä olet kurssilla?

How many times are you in class every week?

Mitä televisiosta tulee tänään?

What is coming from TV today?

Paljon onnea

Good luck

Etana

Snail(Häläzun)

Viisas

Smart

Strutsi

Ostrich

Karhu

Bear

Seepra

Zebra

Apina

Monkey

Muurahainen

Ant

Kasvissyöjä

Vegetarian

Millainen ilma on Lisabonissa?

On pilvinen ilma. Aurinko paistaa vähän

Kuinka monta astetta on Lisabonissa?

On plus viisitoista astetta

Tehdä

To do

Teen, Teet, Tekee

Temme, Tette, Tekevät

Nähdä

To see

Näen, Näet, Näkee

Näemme, Näette, Näkevät

Yksikkö

Singular

Tämä

Nämä

Monta kysymystä

Several questions

Raskas

Heavy

Hapan

Sour

Talossa on 25 kerrosta

Talo on melko korkea

Kirjassa on 1500 sivua

Kirja on paksu

Ruokailu

Eating

Nälkä

Hungry

Lusikka

Spoon

Haarukka

Fork

Veitsi

Knife

Lautanen

Plate

Tarjotin

Tray

Kattila

Kettle, Boiler

Paistinpannu

Frying pan

Kannu

Can, Jug

Puuro

Mush, Porridge

Pulla

Baked roll

Kakku

Cake

Vihainen

Angry

Tyhmä

Moron, Idiot

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording