Nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Vervolging
Onderdrukking en bedreiging
Inheemsen
Oorspronkelijke bewoners
Noeste
Ijverige
Onderklasse
Groep burgers die het niet redden in de samenleving
Eerwraak
Moord vanwege schenning van de eer
Vertekend
Onjuist weergeven
Etnische
Naar ras en afkomst ingedeelde
Stereotiepe
Geijkt vaststaand beeld van iets
Marge
Rand vd samenleving
Autochtonen
Uit het land zelf afkomstige mensen
Integreren
Plek vinden in de samenleving
Populistische
Gericht op het gewone volk
Onderbuikgevoelens
Voorgevoelens
Assimileren
Nieuwe cultuur omarmen
Dominante
Overheersende
Afzweren
Voornemen om met iets op te houden
Zich voegen naar
Zich aanpassen aan
Welbevinden
Gevoel van tevredenheid
Diffuse
Vaag, onduidelijk
Manco
Tekortkoming
Benaderen
In contact proberen te komen
Robuust
Stevig, sterk, solide
Verloochenen
Ontkennen dat iets bestaat
Sancties
Strafmaatregelen
Contraproductief
Averechts