8 terms

5.6 Instrumentong Pangmusika

Tunog ng mga instrumentong pangmusika
STUDY
PLAY
piyano
1
byulin
2
gitara
3
bandurya
4
saxofon
5
plawta
6
trumpeta
7
trombon
8