83 terms

Colloquial Polish - Lesson 4

STUDY
PLAY
od
from
do
to
z
from (out of a place)
bez
without
dla
for
podczas
during
według
according to
blisko
near, close
daleko
far away
naprzeciwko
opposite
obok
beside, next to
w pobliźu
in the vicinity of
koło
around, near
u
at (someone's house)
butelka
bottle
filiżanka
cup
kilogram
kilogram
cukier
sugar
wódka
vodka
szukać
to look for
list
letter
płacić
to pay
tańczyć
dance
chwalić
to praise
chwalić się
to brag
kłócić się
to quarrel
nudzić się
to be bored
palić
to smoke
prosić
to ask, to invite, to request
prowadzić
to lead; to drive (a car)
myśleć
to think
siedzieć
to sit, to be sitting down
widzieć
to see
woleć
to prefer
cieszyć się
to be glad
kończyć
to end, to finish, to complete
kończyć się
to come to an end, to run out, to expire
liczyć
to count
śpieszyć się
to hurry, to be in a hurry
tłumaczyć
to translate, to explain
uczyć się
to learn, to study
wierzyć
to believe
życzyć
to wish
krzyczeć
to shout
leżeć
to lie (down)
patrzeć
to look (at)
słyszeć
to hear
robić
to do, to make
mówić
to speak, to say
lubić
to like
dzwonić do
to ring to, to telephone to
bawić się
to play
martwić się
to worry, to be worried
wątpić
to doubt
żenić się
to marry, to get married (of a man)
praca
work
Bóg
God
dokąd
to where
wizyta
visit
pobyt
stay
lotnisko
airport
samolot
airplane
pociąg
train
dworzec
station
autobus
bus
taksówka
taxi
paszport
passport
wiza
visa
bilet
ticket
kontrola
control
bagaż
luggage
walizka
suitcase
torebka
handbag
neseser
small bag (cosmetics)
alkohol
alcohol
papierosy
cigarettes (pl)
perfumy
perfume (pl)
flakonik perfum
bottle of perfume
kontrola celna
customs control
deklaracja celna
customs declaration
postój taksówek
taxi rank
skąd
from where
wracać
to return