9 terms

Geschiedenis

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Abolitionist
Iemand die in de 18e en 19e eeuw streed voor de afschaffing van de slavernij.
Plantage
Groot landbouwbedrijf, meestal in de tropen, waar meestal één product wordt verbouwd.
Slavernij
Als een mend als iemands bezit wordt gezien en gedwongen voor hem te moeten werken.
Absolutisme
Vorm van regeren waarbij een koning alle macht heeft.
Grondwet
Belangrijkste wet van een land. Hierin staan de rechten en plichten van burgers van regering.
Dicatuur
Land waarin 1 leider alle macht heeft en het volk onderdrukt.
Franse revolutie
Periode van grote veranderingen van 1789-1799 in Frankrijk, toen monarchie werd afgeschaft.
Terreur
Macht uitoefenen door geweld of daarmee te dreigen.
Verlichting
Periode in de 17e eeuw en 18e eeuw toen mensen hun kennis wilden vergroten door hun verstand te gebruiken.