10 terms

6.6 Rural o Urban

Rural o Urban
STUDY
PLAY
urban
Maraming tao, malalaki at matataas ang mga gusali rito
rural
Mangingisda ang karaniwang naninirahan dito.
urban
Gumagagawa sila ng bag at sombrero
rural
Pagtatanim at pag-aani ng palay, gulay at prutas ang gawin ng mga tao rito.
rural
Bulubundukin ang lugar at may mga ginto sa kapaligiran nito
urban
maraming naninirahan dito
rural
layu-layo ang mga bahay ng naninirahan dito
rural
mas makaluma ang mga kagamitan dito
urban
makabago ang mga pamamaraan ng paggawa rito
rural
simple ang pamumuhay rito