18 terms

Problemau'r Ardal

STUDY
PLAY
llawer o
lots of
gormod o
too much of/too many
sbwriel
rubbish
fandaliaeth
vandalism
graffiti
graffiti
llygredd
polution
yfed
drinking
cyffuriau
drugs
ysmygu
smoking
dwyn ceir
car theft
diweithdra
unemployment
o gwmpas
around
yn yr ardal
in the area
ar y stryd
on the street
pobl ifanc
young people
alcohol
alcohol
problemau
problemau
yn anffodus
unfortunately