maatschappijleer begrippen politiek

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

politiek
Is het maken van keuzes en het nemen van besluiten zodat een land, een provincie of een gemeente kan worden bestuurd.
politici
mensen die van politiek hun beroep hebben gemaakt.
ambtenaren
mensen die werken bij de overheid.
overheid
alle politici en ambtenaren samen.
algemeen belang
voor veel mensen belangrijk
belasting
geld dat je moet betalen aan de overheid.
bezuinigen
minder geld uitgeven.
democratie
het volk heeft de macht.
directe democratie
als de mensen van een land zelf mogen beslissen over een nieuwe wet.
referendum
een volksstemming over een belangrijk onderwerp.
indirecte democratie
het volk kiest de volksvertegenwoordigers en die nemen voor ons de besluiten.
politieke partijen
in zo'n partij kun je meepraten over allerlei zaken in de samenleving.
pressiegroepen
komen op voor één bepaald belang.