Nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Antiroman
Zet zich af tegen de klassieke roman en er is vaak een parodie op
Voortzetting vd arthurroman
Parodie op Amadisroman
Schelmanroman
Picareske roman
Nederlandse handelsmaatschappij
Economisch stelsel dat de inlandse bevolking v Nederlands-indie uitbuitte en de Nederlandse schatkist spijsde
Raamverhaal
Een verhaal(kernverhaal) in een verhaal(kaderverhaal) vervat zit
Demagoog
Iemand die retorische middelen gebruikt om een kwaadaardig doel te bereiken
Bantan-kidoel
Regentschap in zuid-bantam op Java
Regent
Inlands hoofd in Indonesië
Padie
Rijst in de bolster
Tijding
Bericht , nieuws
Zog
Moedermelk
Knevelarij
Afpersing van geld of goed door machtsmisbruik
vulzig
vies
Getaand
Verweerd
Ontucht
Verboden seksuele handelingen
Verwording
Achteruitgang
Venerische
Geslachtsziekten
Teringachtig
Naar de nering zetten
Oreren
Hoogdravend praten
Defaitisme
Pessimisme , moedeloze stemming. Mening dat het beter is de strijd of een onderneming te staken omdat men toch geen hoop op een overwinning of op welslagen meer heeft
Determinisme
Leer volgens welke onze wilsbepalingen en handelingen geheel door voorafgaande en uiterlijke omstandigheden bepaald worden
Predestinatie
Goddelijke voorbeschikking, hetzij tot eeuwig heil, hetzij tot verdoemenis
Fatalisme
Het geloof aan of de leer van een onvermijdelijk voorbeschikt noodlot
Casualisme
Het toeschrijven van alles aan het toeval
Serendipiteit
Door toeval iets ontdekken waar men niet naar op zoek is
Synchronisiteit
Het samenvallen van 2 gebeurtenissen, die op een of andere manier verwant zijn met elkaar, waardoor toeval geen toeval lijkt
De individuatie
Integreren van de kant die je niet kent in je persoonlijkheid
Wijsgerig
Filosofisch
Het noodlot
Fatum
Darwin
Evolutieleer
Freud
Grondlegger vd psychoanalyse
Comte
Grondlegger vd sociologie
Frankrijk
Zola , de maupassant , flaubert
Italie
Verisme
Nederlands
Couperus
Decadentie
Genotzucht uit verveling
Vlaanderen
Buysse , streuvels
Minder fatalistisch
Louis paul boon