5 terms

Aardrijkskunde

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

opkomend land
land dat nog niet echt ontwikkeld is maar dat wel een snelle groei van productie en welvaart doormaakt.
briklanden
verzamelnaam voor de vier belangrijkste opkomende landen ter wereld: Rusland, India, China, Brazilië.
globaliseren
De steeds verder gaande uitwisseling van mensen, geld, goederen en ideeën over de hele wereld.
brutonationaalproduct (BNP)
het geld dat alle inwoners van een land samen verdienen.
natuurlijke hulpbronnen
producten uit de natuur die mensen goed kunnen gebruiken.