Godsdienst - Begrippen Hoofdstuk 2 - Boeddhisme (2.3 & 2.4)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Mediteren onder de bodhiboom
Bodhi betekent verlichting, dat is in dit verband 'ontwaken' of 'begrijpen'. Iemand die verlicht is, begrijpt hoe de werkelijkheid écht is. Meditatie is een vorm van geestelijke oefening. Bij het boeddhisme gaat het om rust en inzicht. Door te mediteren en je ergens sterk op te concentreren, proberen mensen de dingen te gaan zien zoals ze 'echt' zijn.
Siddharta Gautama werd later Boeddha genoemd
de oprichter van het Boeddhisme, onder de Bodhiboom ziet hij de middenweg voor zich, de weg naar de verlossing uit het lijden en de kringloop van wedergeboorten. Volgens hem veroorzaakt elke gebeurtenis een nieuwe gebeurtenis. Dat blijft zo, zo lang de mens blijft verlangen naar bezit. Toen hij de staat van Nirwana bereikte, werd hij Boeddha, de verlichte, genoemd.
Nirwana
'onbeweeglijk'. Het is de hoogste staat die de mens kan bereiken: vrede, rust en het einde van het verlangen
Wedergeboorte
vergelijkbaar met reïncarnatie. Boeddhisten spreken liever van wedergeboorten. Beide groepen geloven dat de daden (karma) in je ene leven gevolgen hebben voor je volgende leven. Wedergeboorte kan plaats vinden als mens, maar ook als god of dier.
Dharmawiel
Dharma is de leer of filosofie van Boeddha, waarin de vier edele waarheden en het achtvoudige pad centraal staan. Een belangrijk symbool van het Boeddhisme.
Vier edele waarheden en het achtvoudige pad
Boeddha laat zien waarom mensen lijden, maar ook dat er een manier is om dat te stoppen. De leer van Boeddha, dharma, wordt samengevat in de vier edele waarheden en het achtvoudige pad (zie blz 41 & 41).
Theravada- en Mahayana-Boeddhisme
Theravada-Boeddhisme: ieder voor zich, het kleine voertuig. Mahayana-Boeddhisme: het grote voertuig, verlossing voor iedereen
Dalai Lama
De geestelijk leider van het Tibetaanse Boeddhisme. Zij geloven dat Boeddha uit medeleven heeft besloten om weer mens te worden en zo als de Dalai Lama anderen te dienen. Na de dood van de Dalai Lama zoeken de hoge leraren zijn reïncarnatie. Tijdens zijn leven geeft hij daarvoor al aanwijzingen.
Mantra
een lettergreep, woord, uitspraak of gedicht, die is bedoeld om steeds opnieuw te zeggen. Het uitspreken van een mantra lijkt op een gebed.