38 terms

Verbs - Slovesa

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

play the violin
hrát na housle
paint
malovat
draw
kreslit
skate
bruslit
learn
učit se
study
studovat
play chess
hrát šachy
cut
řezat, krájet, stříhat
watch TV
sledovat TV
swim
plavat
ride a bike
jezdit na kole
ride a horse
jezdit na koni
read
číst
walk
procházet se
walk a dog
venčit psa
ski
lyžovat
drive a car
řídit auto
cook
vařit
bake
péct
make the bed
ustlat si postel
clean
uklízet, čistit
wash the dishes
mýt nádobí
sing
zpívat
listen to music
poslouchat hudbu
dance
tančit
sleep
spát
write
psát
play cards
hrát karty
talk to people
mluvit s lidmi
run in the garden
běhat na zahradě
kiss
líbat se
sit
sedět
go to school
chodit do školy
eat
jíst
drink
pít
dive
potápět se
have a shower
sprchovat se
have a bath
koupat se

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.