Literatuur begrippen Hoofdstuk 9

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Poëzie (dichtkunst)
Regellengte onafhankelijk van papierbreedte, maar bepaald door de schrijver.
Proza
Regellengte afhankelijk van het papier.
Epiek
Alle teksten waarin een verhaal wordt verteld. Er vinden dus gebeurtenissen plaats en er verstrijkt tijd.
Lyriek
Tekst waarin rechtstreeks gevoelens worden uitgedrukt. Vaak is het een momentopname.
Dramatiek
De term voor alle toneelstukken. Vroeger vaak in Poëzie, tegenwoordig vaak in Proza.
Didactiek
Een zakelijke tekst met een "boodschap". Puur informatieve teksten horen hier niet bij. Bv. autobiografie, biografie, essay, memoires en recensie.
Sprookje
Een genre van de Epiek. Een kort verhaal, meestal gebouwd op de tegensteling goed/kwaad. (Proza)
Sage
Een genre van de Epiek. Een langer verhaal over belangrijke personen en indrukwekkende gebeurtenissen, met een kleine kern van waarheid. (Proza)
Mythe
Een genre van de Epiek. Een verhaal over bovennatuurlijke gebeurtenis en personen (goden) waarmee de mens zaken die hij niet begreep verklaarde. (Proza)
Legende
Een genre van de Epiek. Een kort verhaal waarin god zich met de mens bemoeit. (Proza)
Ballade
Een genre van de Epiek. Een lied waarin een eenvoudig verhaal wordt verteld. Vaak gekenmerkt met veel herhaling. Ze werden vaak pas lang na hun ontstaan opgeschreven. (Poëzie)
Epos (Heldendicht)
Een genre van de Epiek. Een zeer lang dichtwerk over heldhaftige personen allerlei grootse avonturen beleven. Het is geschreven in veheve, plechtige taal en het onderwerp ervan is vrijwel altijd een sage. (Poëzie)
Ridderroman
Een genre van de Epiek. Ontstond na de introductie van het geschreven letterkunde. Komt uit de middeleeuwen.
Moderne roman
Een genre van de Epiek. Ontstond na de introductie van het geschreven letterkunde. Komt uit de 18e eeuw.
Fabel
Een genre van de Epische-didactiek. Een kort verhaal over dieren waarin een levensles wordt gegeven. (Poëzie of Proza)
Satire
Een genre van de Epische-didactiek. Een verhaal waarin bestaande zaken bespot en aangevallen worden. Nauw verwant aan de Parodie.
Parodie
Een genre van de Epische-didactiek. Een tekst waarin een andere tekst bespot wordt door in dezelfde stijl over een ander onderwerp te schrijven. Nauw verwant aan de Satire.
Allegorie
Een genre van de Epische-didactiek. Een tekst waarin voor alle belangrijke elementen iets anders moet worden gelezen (Bv. Animal Farm)
Elegie (Klaagzang)
Een genre van de Lyriek. Een gedicht waarin gevoelens van verdriet en wanhoop worden verbeeld. (Poëzie)
Ode (Lofdicht)
Een genre van de Lyriek. Een gedicht waarin gevoelens van bewondering voor iemand worden uitgedrukt. (Poëzie)
Tragedie (Treurspel)
Een hoofdgenre van de Dramatiek. Een ernstig toneelstuk.
Komedie (Blijspel)
Een hoofdgenre van de Dramatiek. Een vrolijk toneelstuk.
Klucht
Een genre van de Dramatiek. Een toneelstuk met weinig verfijnde humor.
Tragikomedie
Een genre van de Dramatiek. Een toneelstuk afwisselend ernstig en vrolijk.
Melodrama
Een genre van de Dramatiek. Een romantisch-sentimeel stuk vol verrassende wendingen en sensationele effecten.
Enscenering (Mise-en-scène)
Het omwerken van een toneelstuk naar een opvoering. Kan zo realistisch mogelijk, of kaal (zonder kostuums/decor).