NAME

Question types


Start with


Question limit

of 49 available terms

Advertisement
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. exclusively
 2. irrespective of sg
 3. donation
 4. association, organisation
 5. receive
 1. a adomány
 2. b egyesület, szervezet
 3. c tekintet nélkül vmire
 4. d kizárólagosan
 5. e kap

5 Multiple choice questions

 1. beleértve
 2. résztvevő
 3. indokol, igazol
 4. előnyben részesítés
 5. kezdeti

5 True/False questions

 1. incurvállalkozás

        

 2. residenceelőnyben részesítés

        

 3. tax holidayadókönnyítés

        

 4. tax rebateadócsökkentés

        

 5. dividendosztalék