aardrijkskunde

STUDY
PLAY
heelal
alles wat er in de ruimte is
sterren
gloeiend hete gasbol die door kernreacties enorme hoeveelheden energie produceert en uitstraald
planeten
een koude bol die verwarmd wordt doordat hij rond een ster draait
organische sedimentgesteenten
sediment gesteenten dat bestaat uit overblijfselen van planten en dieren
ozonlaag
gas dat zich bevindt op grote hoogte in de dampkring en beschermt de aarde tegen schadelijke stoffen
trilobieten
een fossiel overblijfsel van een uitgestorven schelpdier dat op de zeebodem leefde
ammonieten
fossiel overblijfsel van een inktvis met een opvallende schelp die in het water zweefde
fossiel
een versteend overblijfsel van een dier of plant
evolutie van het leven
de ontwikkeling naar steeds complexere vormen van het leven tijdens de geologische geschiedenis
meteorieten
groot brok steen dat tussen de planeten beweegt en soms ermee in botsing komt
krater
een cirkelvormige laagte in een terrein
delfstoffen
stoffen die uit de aardkorst worden gehaald omdat ze handig zijn voor mensen
carboon
een geologisch tijdvak dat duurde van 350 tot 290 miljoen jaar geleden
veen
een dikke laag niet verteerde planten resten
dalingsgebied
een gebied dat miljoenen jaren is weggezakt en weer word opgevuld met sedimenten
inkolingsproces
proces waarbij veen onder een hoge druk ligt en eerst in bruinkool veranderd en daarna in steenkool
steenkool
gesteente dat ontstaat doordat veen onder een hoge druk staat en wordt samen geperst
aardgas
gas dat ontstaat tijdens het inkolingsproces of tijdens de vorming van aardolie
steenzout
lagen zout die in de aardkorst voorkomen
reservoirgesteente
het poreuze gesteente waarin een delfstof ligt opgeslagen
moedergesteente
het gesteente waarin het aardgas en de aardolie zijn ontstaan
dagbouw
winning van steenkool en bruinkool in de openlucht
schachtbouw
winning van steenkool door de aanleg van verticale en horizontale schachten en gangen
aardolie
olie die ontstaat wanneer micro-organisme die op de zeebodem hebben geleefd worden samengeperst
olie venster
temperatuur waaronder aardolie gevormd worden uit micro-organismen
continentaal plat
deel van de zeebodem dat grenst aan een continent en niet dieper is dan 200 meter
fossiele brandstoffen
brandstoffen die zijn ontstaan uit miljoenen jaren resten van planten en dieren
Peak oil
term uit de olie industrie die aan geeft dat de maximale opbrengst uit een olie veld is bereikt
conventionele olie en gassen
olie en gas dat na de vorming in het moedergesteente zijn verplaatst naar het reservoir gesteente
onconventionele olie en gassen
olie en gas dat is opgeslagen in het moedergesteente
schalie
sediment gesteente dat uit klei is ontstaan
OTHER SETS BY THIS CREATOR