102 terms

Embrióóóóó

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Viviparitas
Élveszületés
Gametogenézis
Ivarsejtek keletkezése
Fecundatio
Fertilisatio
Copulatio
Közösülés
Ontogenesis
Egyedfejlődés
Aetas gestationnalis
Terhesség időtartama
Aetas conceptus
Cunceptum kora
Embryoblast
Belső sejtcsomó (1 rétegű hólyagcsíra állapotban)
Blastocysta
Hólyagcsíra
Morula
Szedercsíra
Magzati
Foetalis
Embryocsomó
2 rétegű hólyagcsíra állapotban
Embryopajzs
3 rétegű hólyagcsíra állapotban, gastrulatio idején
Morphogenesis
Embryogenesis, organogenesis, histogenesis
Mesenchyma
Embryonális kötőszövet
Granulosa-sejtek
Follikuláris sejtek (Tüszőhámsejtek)
Zona pellucida
Féláteresztő hártya a petesejt körül, follikuláris sejtek termelik
Folliculus atreticus
Elsorvadó tüsző (?)
Antrum folliculare
Tüsző ürege (antruma)
Liquor follicularis
Zselatinszerű, tart. glikoprot., ösztr. (Tüszőben)
Cumulus oörphorus
Granulosa-sejtcsomó, benne van a petesejt
Corona radiata
Granulosasejt-koszorú
Graaf-tüsző
Praeovulatorikus tüsző
Folliculus ovaricus tertiarius (vesiculosus)
Graaf-tüsző
Folliculus ovaricus primordialis
Őspetetüsző
Folliculus ovaricus primarius
Elsődleges tüsző
Theca interna
Endokrinociták, ösztr. & progeszt. termelő sejtek a petesejt körül
Theca externa
Tömör kötőszövetes jellegű, a petesejt körüli sejtek
Theca sejtek:
Luteinizáció, ösztrogén & progeszterom termelés
Follikuláris stigma
Avascularis terület (Bélyeg, Pecsét)
Menstrum, Menses, Catemina
Menstruációs vérzés
Amenorrhea
Menstruáció hiánya
Menarche
Első menstruáció
Periodus tubalis
Méhkürti szakasz
Periodus uterina
Méhűri szakasz
Gestatio, Graviditas
Pregnantia (terhesség)
Pregnantia ectopia
Pregnantia extrauterina
Divisio reductans
Divisio meiotica I.
Divisio aequalis
Divisio meiotica II.
Embrionális gonociták
Germinatív őssejtek
Sertoli-f. dajkasejtek
Spermiummá érés, ondósejt táplálása, hormonális szerep
Corticalis tüsző
Elsődleges (magzati) tüsző
OMI
Oocyte Maturation Inhibitor
Perforatium
Actosoma
Pars conjugens
Összekötő rész (nyak) a spermiumon
Axonema (Filamentum axiale)
Központi filamentum a spermium farki részében
Ductus deferens
Ondóvezeték
Semen
Sperma (Ejaculatum)
Oligospermia
<20 millió spermium / ml
60p-120 millió
spermium / ml
50-60 mikron
Spermium
150 mikron
Petesejt
Deuteroplasma
Tápláló citoplazma a petesejtben
Sparoum perivitellinum
Ovolemma és Zona pellucida között
Superfecundatio
Többes ikrek születnek
In vivo
Bejuttatják a spermiumot a női nemi utakba
In vitro
Laborban termékenyül meg a petesejt (8 sejtes morula állapotig itt van)
Hialuronidáz
Leválasztják a Corona radiatát
Zona-lizinek (~tripszin)
Szövetoldó enzimek, leválasztják a Zona pellucidát (proteolitikus)
Hidrolitikus enzimek
Acrosomális szövetbontó enzimek (Hialuronidáz, Zona-lizinek)
Capacitatio
Spermium meg tudja termékenyíteni a petesejtet
Neuraminidáz
Acrosomális enzim, ovolemma áthatolhatatlan gát lesz (megterm. után)
Fertilisatios membrán
Ovolemma megterm. után
Penetráció
Spermium bejutása a petesejtbe
Ovim-fertilisadum
Megtermékenyített petesejt
Megterm. petesejt centrosomája
Spermium-nyak centrisomájából
Massa cellularis interna
Morulában; ebből alakul ki az embryoblast
Spatium curcumvitellinum
Spatiun perivitellinum
Nidatio
Implantatio
Affixio intersztitialis
Interszticiális, invazív beágyazódás
Implantatio ectopias
Méhen kívüli beágyazódás
Magma reticulare
Cytotrophoblast és ebryopajzs között
Pedunculus connectens
Testnyél
Ebből lesz a köldökzsinór
Testnyél
Somatopleura
Borítja a choriont
Splanchnopleura
Borítja a szíkzacskót
Langhans-féle sejtek
Cytotrophoblastot alkotó sejtek (létreh. a syncitiotroph.-ot)
Linea primitiva
Megvastagodott epiblast (15. nap)
Hensen-f. csomó
Nodus primitivus, Linea primitiva elülső végén
Fovea primitiva
Nodus primitivus közepén
Notochorda
Gerinchúr
Chorda dorsalis
Notochorda
Tectum sacci vitellini
Szíkzacskó teteje; embrionális endoderma alkotja
Canalis neurentericus
Canalis notochordalisból; kapcs. amnion és szíkzacskó között
Proc. Notochordalis
Gerincnyúlvány
Canalis notochordalis
Lieberkühn-f. notochordalis csatorna
Neuroectoderma
Primitív csomó előtti ectoderma
Lamina neuralis
Velőlemez (megvastagodott neuroectoderma)
Sulcus neuralis
Velőlbarázda (Velőlemez teljes hosszában)
Plica neuralis
Velőredő (kiemelkedés a velőcső 2 oldalán)
Crista neuralis
Velőtaraj (velőredőkből levált sejtkötegek)
Epimerus
Mesoderma paraaxiale (intraembrionale)
Mesomerus
Mesoderma intermedium (intraembrionale)
Hypomerus
Mesoderma laminae lateralis (intraembrionale)
Hypomerus fali lemeze
Mesoderma somaticum parietale (somatopleura)
Hypomerus zsigeri lemeze
Mesoderma splanchnicum viscreale (splanchnopleura)
Intraembrionalis coeloma
Intraembrionalis mesoderma oldallemezének (hypomerus) fali és zsigeri lemeze közti rés
Metaméria
Paraaxialis mesoderma szelvényekre való tagolódása (somiták)
Micoel
Ősszelvények (Somiták) ürege
Dermatoma
Somiták sejtanyagából differenciálódnak; bőr lesz belőle
Myotoma
Somiták sejtanyagából differenciálódnak; izom lesz belőle
Sclerotoma
Somiták sejtanyagából differenciálódnak; axiális váz lesz belőle