38 terms

Nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Architect
Ontwerper van gebouwen
Decoreren
Versieren
Exporteren
Uitvoeren
Inspireren
Op ideeën brengen
Introduceren
Voorstellen
Mythe
Verhaal over goden
Prepareren
Voorbereiden
Religie
Godsdienst
Scannen
Een opname brengen
Vertolken
Onder woorden brengen
Hypothese
Onderzoek
Archeoloog
Oudheidkundige
Hiërogliefen
Beeldschriftteken van het oude egypte
Expert
Deskundige
Laboratorium
Werkplaats om onderzoek te doen
DNA-materiaal
Stof die drager is van erfelijke eigenschappen
Geanalyseerd
Onderzoek hoe het in elkaar zit
Drop-outs
Uitvallers
Gebagatelliseerd
Als minder belangrijk voorgesteld dan dat het eigenlijk is
Internist
Dokter die zich bezighoudt met inwendige ziekten
Ter observatie
Voor onderzoek
Functioneren
Z'n werk doen
Immuunsysteem
Afweersysteem van je lichaam tegen binnendringende ziekteverwekkers
Cast
Rolbezeting
Scenario
Draaiboek
Fysiek
Lichamelijk
Mentaal
Geestelijk
Selectie
Uitgekozen groep van beste spelers
Frequent
Regelmatig
Fenomeen
Verschijnsel
Unaniem
Eenstemming
Complicaties
Vervelende bijverschijnselen
Animo
Belangstelling
Initiatief
Nieuwe actie
Ongelimiteerd
Onbeperkt
Reguliere
Gewone
Geroutineerd
Handig door ervaring
Manoeuvreren
Sturen