15 terms

Woordenschat politiek 2

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Achterban
Leden van een partij of vakbond
Afromen
Door hoge belasting verminderen
Een proefballonetje oplaten
Door het doen van een uitspraak de mening van anderen peilen
Formateur
Samensteller van een kabinet
Informateur
Politicus die onderzoekt of een kabinet kans van slagen heefy
Interruptie
Het onderbreken van iemand die aan het woord is
Kaasschaafmethode
Iets financieren door kleine bezuinigingen op vele onderdelen
Klokkenluider
Iemand uit een organisatie die misstanden binnen die organisatie naar buiten brengt
Koehandel
Afspraak waarbij de ene partij de andere partij tegemoetkomt, op voorwaarde dat de andere partij dat ook doet
Lijstduwer
Iemand die als stemmentrekker op een kieslijst wordt gezet, maar die niet verkozen wil worden
Nepotisme
Familie en vrienden bevoordelen bij benoemingen
Parlementaire enquête
Onderzoek naar een belangrijk onderwerp ter informatie van de Tweede Kamer
Petitie
Schriftelijk verzoek van een grote groep
Poldermodel
Maatschappijvorm waarin over alles door alle betrokkenen wordt overlegd
Speerpunten
Onderwerpen waaraan op dit moment het meeste belang wordt gehecht