NAME

Question types


Start with


Question limit

of 60 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. bank account
 2. endorsement
 3. mortgage
 4. exchange rate
 5. deposit slip
 1. a banka hesabı
 2. b döviz kuru oranı (isim)
 3. c bankaya para yatırdıktan sonra verilen dekont (isim)
 4. d onay, tasdik (isim)
 5. e rehin karşılığı kredi, ipotek (isim)

5 Multiple choice questions


 1. Arabalı kullanıma uygun Bankamatik (isim)

 2. fatura (isim)
 3. bakiye yetersiz

 4. Önceden para yüklenmiş ödeme kartı (isim)
 5. karşılıksız çek

5 True/False questions

 1. tellerödemenin yapılacağı kişi, alacaklı (isim)

        

 2. individual accountbireysel hesap

        

 3. Payment cardkredi kartı, bankamatik kartı ve ön ödemeli kartlar gibi elektronik ödeme kartlarının tümüne verilen isim.

        

 4. personal identification numberPIN kodu, kişisel şifre (isim)

        

 5. joint accountbanka hesabı