NAME

Question types


Start with


Question limit

of 60 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. to endorse
 2. to borrow money
 3. joint account
 4. invoice
 5. stored-value card
 1. a ödünç para almak
 2. b
  fatura (isim)
 3. c
  Önceden para yüklenmiş ödeme kartı (isim)
 4. d ortak hesap
 5. e onaylamak, tasdiklemek (fiil)

5 Multiple choice questions

 1. ek hesap, banka hesabında para kalmaması nedeniyle bankanın kısa süreliğine verdiği avans (isim)
 2. borç (isim)
 3. karşılıksız çek
 4. döviz kuru oranı (isim)
 5. banka işlemi, alım satım işlemi (isim)

5 True/False questions

 1. loanödünç para, kredi (isim)

        

 2. balanceödemenin yapılacağı kişi, alacaklı (isim)

        

 3. to pay in installmentstaksitli ödemek (fiil)

        

 4. debit card
  bankamatik kartı, harcama tutarını doğrudan hesaptan düşüren kart

        

 5. currencypara birimi

        

Create Set