NAME

Question types


Start with


Question limit

of 60 available terms

Advertisement
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. transaction
 2. overdraft
 3. checking account (British: current account)
 4. to pay in cash
 5. credit card
 1. a nakit ödeme yapmak
 2. b çek hesabı
 3. c kredi kartı (isim)
 4. d banka işlemi, alım satım işlemi (isim)
 5. e ek hesap, banka hesabında para kalmaması nedeniyle bankanın kısa süreliğine verdiği avans (isim)

5 Multiple choice questions

 1. para birimi
 2. ödemenin yapılacağı kişi, alacaklı (isim)
 3. dolandırıcılık (isim)
 4. ücretlendirmek (fiil)
 5. tasarruf hesabı (isim)

5 True/False questions

 1. standing ordersipariş vermek, ödeme emri vermek (fiil)

        

 2. debit cardkredi kartı (isim)

        

 3. voidhesap denetimi, inceleme (isim)

        

 4. Automated Teller Machine
  bankamatik (isim)

        

 5. direct debit(fatura vb.) otomatik ödeme (isim)