NAME

Question types


Start with


Question limit

of 60 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. to confirm
 2. bank account
 3. bounced check
 4. mortgage
 5. savings account
 1. a banka hesabı
 2. b karşılıksız çek
 3. c rehin karşılığı kredi, ipotek (isim)
 4. d tasarruf hesabı (isim)
 5. e teyit etmek (fiil)

5 Multiple choice questions

 1. bankaya yatırmak (fiil)

 2. Arabalı kullanıma uygun Bankamatik (isim)
 3. sahtecilik yapmak (fiil)

 4. işyerlerinde kartlı ödeme yapmak için kullanılan cihaz, POS cihazı
 5. belirli bir miktar para için sürekli ödeme emri (isim)

5 True/False questions

 1. credit card
  bankamatik kartı, harcama tutarını doğrudan hesaptan düşüren kart

        

 2. voidgeçersiz, hükümsüz

        

 3. direct debit(fatura vb.) otomatik ödeme (isim)

        

 4. to ordersahtecilik yapmak (fiil)

        

 5. stored-value card
  Önceden para yüklenmiş ödeme kartı (isim)

        

Create Set