NAME

Question types


Start with


Question limit

of 60 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. payee
 2. exchange rate
 3. overdraft
 4. to charge
 5. to forge
 1. a ücretlendirmek (fiil)
 2. b ödemenin yapılacağı kişi, alacaklı (isim)
 3. c sahtecilik yapmak (fiil)
 4. d döviz kuru oranı (isim)
 5. e ek hesap, banka hesabında para kalmaması nedeniyle bankanın kısa süreliğine verdiği avans (isim)

5 Multiple choice questions


 1. işyerlerinde kartlı ödeme yapmak için kullanılan cihaz, POS cihazı
 2. kredi kartı, bankamatik kartı ve ön ödemeli kartlar gibi elektronik ödeme kartlarının tümüne verilen isim.
 3. para aktarımı yapmak (fiil)
 4. çek hesabı
 5. kasa dairesi (isim)

5 True/False questions

 1. piggy bank
  kumbara (isim)

        

 2. fraudhesap denetimi, inceleme (isim)

        

 3. to depositonaylamak, tasdiklemek (fiil)

        

 4. bank accountortak hesap

        

 5. currencypara birimi