14 terms

nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

compagnie
handelsverenigingen
kolonien
veroverde gebieden om handel mee te drijven
compenseren
weer goedmaken
diabetes
suikerziekte
complicaties
bijverschijnselen die een ziekte erger maken
incidentieel
maar af en toe
fundamentele
zeer diep aanwezig
incubatietijd
tijd tussen de besmetting
instantie
afdeling van de overheid
medisch cicuit
de wereld van gezondheidszorg
particuliere intiatieve
het beginnen van iets door de burgers
recent
kort geleden
rendement
een opbrengst van warmte
second opinion
advies van een tweede deskundige