23 terms

Nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

vergelijking
overeenkomst tussen verbeelde en beeld
elips
ontbreken belangrijke zinsdelen
climax
trap van de vergelijking
omarmende rijm
abba klankpatroon einde versregel
metonymie
betekenisrelatie
ironie
omgekeerde zeggen van wat je bedoelt
metafoor
bedoelt niet letterlijk, link moeilijk te vinden
parallellisme
gelijke constructie zin
understatement
gevoelens expres verkleinend uitdrukken
volrijm
rijm van klinker en volgende medeklinker
gekruistrijm
abab klankpatroon einde versregel
binnenrijm
rijmen binnen 1 vers
gepaard rijm
aabb klankpatroon einde versregel
stafrijm
dezelfde beklemtoonde beginklinkers
klinkerrijm
dezelfde beklemtoonde klinkers
acconsonantie
medeklinkers hetzelfde
voorrijm
rijm in begin van de verzen
antithese
nadruk leggen door woorden tegenover elkaar te zetten
repetitio
herhalen van een woord om er zo extra aandacht aan te geven
anticlimax
het omgekeerde
personificatie
een voorwerp een eigenschap van een mens geven
woordspeling
opzettelijk woordgebruik voor dubbelzinnigheid
opsomming
opsommen heleboel dingen