41 terms

The Language of Business Unit 4 Section A

STUDY
PLAY
settle disputes
vitákat elintéz, elsimít
licence
engedély, felhatalmazás
measure
intézkedés
regulation
szabályozás
devaluation
leértékelés
interchangeable
egymással felcserélhető, felváltható
restriction
megszorítás
quota
kvóta, kontingens
promote
elősegít, támogat
discourage
elbátortalanít, elriaszt
foreign exchange
deviza
introduce
bevezet
grant
ad, nyújt
safeguard
megóv
apply
alkalmaz
impose
kivet, kiró
duty
vám
bond
vámőrizet
bonded warehouse
vámszabad raktár
release
elbocsát, elenged
bear
visel
blend
vegyít, (el)kever
postpone
elhalaszt, későbbre tesz valamit
inspect
megtekint
sort
osztályoz (árut)
dutiable
adóköteles
drawback
visszatérítés
principle
alapelv
deposit
letét
transit duty
tranzitvám
protective tariff
védővám
revenue tariff
financiális vámdíjszabás
obtain
megszerez
penetrate
behatol
prohibitive
tiltó
retaliatory
büntető
preferential
kedvezményes
compound tariff
vegyesvám (fajlagos és értékvám)
specific tariff
fajlagos vám, árunemenkénti vámdíjszabás
ad valorem tariff
értékvám/díjszabás
estimate
becslés