52 terms

Smakebiter av norsk og Norge leksjon 2

STUDY
PLAY
Hva heter du?
What is your name?
Hvor kommer du fra?
Where do you come from?
Hvor bor du?
Where do you live?
Hvor gammel er du?
How old are you?
Hva er telefon nummeret ditt?
What is your phone number?
Jeg heter..........
My name is
Jeg kommer fra
I come from
Jeg bor i
I live in
Jeg er XXXX år gammel
I am XXXX years old
Telefon nummeret mitt er _______________
My phone number is_________________
å gå
to walk
å lese
to read
å snakke
to speak / talk
å ha
to have
å like
to like
skal
shall
vil
want
kan
can
å oversette
to translate
å telle
to count
å høre
to hear
å stave
to spell
å sitte
to sit
å like
to like
å ha
to have
å gjenta
to repeat
å skrive
to write
et brev
a letter
et skrivebord
a desk
en lærer
a teacher
vanskelig
difficult
etter
after
en blyant
a pencil
en ryggsekk
a backpack
en penn
a pen
en perm
a binder
et papir
a paper
et kart
a map
et kritt
a piece of chalk
ei tavle
a chalk board
ei klokke
a clock
ei bok
a book
ei ordbok
a dictionary
å låne
to borrow
å forstå
to understand
et spørsmål
a question
høyere
louder
å gjenta
repeat
et par
a couple
å jobbe
to work
sammen
together
en pause
a break