55 terms

NW trimester 1

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

beschermingsrelatie
relatie tussen organismen waarbij het ene organisme bescherming biedt aan het andere organisme
bestuiving
stuifmeelkorrel die op een rijpe stempel valt
bevruchting
versmelten van de kern van een zaadcel met de kern van een eicel
biodiesel
vetten (oliën) gevormd door planten die als brandstof gebruikt worden door de mens
biodiversiteit
verscheidenheid aan organismen binnen een gebied
bio-energie
energie gewonnen uit energierijke verbindingen (glucose, oliën) in planten (of dieren)
bloembodem
verbreed uiteinde van de bloemsteel waarop alle bloemdelen vastzitten
bloemdekbladeren
kelkbladeren en kroonbladeren die dezelfde vorm en dezelfde kleur hebben
broeikaseffect
opwarming van de aarde die te wijten is aan broeikasgassen in de atmosfeer, zoals koolstofdioxide en waterdamp
celademhaling
proces waarbij energierijke stoffen, zoals glucose en vetten, samen met zuurstofgas worden omgezet tot koolstofdioxide en water. Daarbij komt energie vrij.
diastix
herkenningsmiddel voor glucose
consument
organisme dat zich voedt met andere organismen
ecosysteem
systeem waarbij er een natuurlijk evenwicht is tussen producenten, consumenten en reducenten
eenslachtige bloemen
bloemen waarbij enkel vrouwelijke voortplantingsorganen (stampers) of enkel mannelijke voortplantingsorganen (meeldraden) aanwezig zijn
eicel
vrouwelijke voortplantingscel
embryo
ontwikkelende bevruchte eicel
energierijke stof
stof waarin veel energie opgeslagen zit. Die energie komt vrij bij de afbraak van die stof (bvb glucose)
exotenimport
invoeren van organismen in een biotoop waarin ze niet thuishoren
fotosynthese
proces waarbij groene planten onder invloed van licht energierijke stoffen en zuurstofgas vormen uit water en koolstofdioxide
fragmentatie
versnippering
geslachtelijke voortplanting
voortplantingsvorm waarbij een nieuw organisme ontstaat na versmelting van een eicelkern met een zaadcelkern
helmdraad
draadvormig deel van de meeldraad waarop een helmknop vastzit
helmknop
verdikt deel bovenaan de meeldraad waarin stuifmeelkorrels zich ontwikkelen
kelkblad
buitenste, meestal groen, bloemblad
kroonblad
bloemblad, meestal kleurig, dat binnen de kring van de kelkbladeren staat
lugol
herkenningsmiddel voor zetmeel
maaibeheer
gecontroleerd maaien in een gebied met als doel de biodiversiteit in een gebied te herstellen
meeldraad
mannelijk voortplantingsorgaan bij een bloemplant. Bestaat uit helmknop en helmdraad.
natuurherstel
activiteit waarbij de natuur in een gebied in de oorspronkelijke toestand hersteld wordt
opruimer
organisme dat zich voedt met afgestorven delen van andere organismen. Wordt ook reducent genoemd
overbemesten
meer meststof aanbrengen dan er nodig is voor de groei van de landbouwgewassen
poortje
opening in de wand van het zaadbeginsel
producent
levend wezen dat zelf energierijke voedingsstoffen vormt
reducent
organisme dat zich voedt met afgestorven delen van andere organismen. Wordt ook opruimer genoemd
relatie
verband
rodelijstsoorten
organismen die met uitsterven bedreigd zijn en door de wet beschermd worden
spermacel
mannelijke voortplantingscel, ook zaadcel genoemd
spermakern
kern van de mannelijke voortplantingscel
stamper
vrouwelijk voortplantingsorgaan bij een bloemplant dat bestaat uit stempel, stijl en vruchtbeginsel
stempel
bovenste, kleverige deel van de stamper
steunrelatie
een relatie tussen organismen waarbij het ene organisme steun biedt aan het andere
stijl
smal verbindingsstuk tussen stempel en vruchtbeginsel. Deel van de stamper
stuifmeelbuis
buisvormige uitstulping aan de stuifmeelkorrel die na de bestuiving in de richting van een zaadbeginsel groeit
stuifmeelkorrel
korrelvormig deeltje dat zich ontwikkelt in de helmknop en dat zaadcellen bevat
tweeslachtige bloem
bloem die zowel vrouwelijke voortplantingsorganen of stampers als mannelijke voortplantingsorganen of meeldraden bevat
voedselketen
eenvoudige voorstelling van een voedselrelatie waarin de producent (groene plant) als eerste genoteerd wordt, een consument van eerste orde (planteneter) als tweede, een consument van de tweede orde (vleeseter) als volgende enzovoort
voedselkringloop
voorstelling van de doorstroming van voedingsstoffen van het ene levende wezen naar het andere
voedselrelatie
relatie tussen twee organismen waarbij het ene organisme het andere organisme als voedsel gebruikt
voedselweb
complexere voorstelling van voedselrelaties waarin meerdere voedselketens met elkaar verweven zijn
vrucht
vruchtbeginsel dat is uitgegroeid na de bevruchting
vruchtbeginsel
onderste deel van de stamper dat na de bevruchting uitgroeit tot een vrucht
zaad
zaadbeginsel dat is uitgegroeid na de bevruchting
zaadbeginsel
deel in het vruchtbeginsel dat de eicel bevat
zaadcel
mannelijke voortplantingscel, ook spermacel genoemd
zaadcelkern
kern van de zaadcel