leerlijst natuurkunde h4 §1

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

chemische energie
energie uit brandstof
warmte
energie
energie-omzetting
het omzetten van energiesoorten naar andere soorten. Geen verlies
wet van behoud van energie
geeft aan dat de totale energie bij een omzetting niet verandert.
kwaliteit van een energiesoort
geeft aan hoe bruikbaar de energie is.
absolute nulpunt
temperatuur waarbij stoffen niet verder kunnen afkoelen
warmtemeter
apparaat waarmee je de soortelijke warmte kan meten
soortelijke warmte
hoeveelheid warmte voor 1,0g van een stof 1,0 ºC te laten stijgen
OTHER SETS BY THIS CREATOR