91 terms

Techniek volgens het alfabet

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Aftekengereedschap
Bvb: gom, gradenboog, passer, potlood, meetlat (rolmeter, plooimeter), ...
Analoog
Verbinding zonder hulp van computers
Bankschroef
Gereedschap dat werkstukken stevig kan vasthouden
Beitel
Snijgereedschap, dat gebruikt word in hout of steen
Beton
Stevig mengsel. Samenstelling: zand, cement, grind, water
Bewaartechniek
Manier van bewaren van voeding. Bvb: drogen, invriezen, koelen, roken, steriliseren, UHT, vacuum, zouten
Biochemie
Proces waarbij micro-organisme wordt gebruikt
Boor
Snijgereedschap dat cirkelvormige openingen maakt in hout, metaal, kunststof en in andere materialen
Brandblusmiddelen
Product dat gebruikt wordt om branden te blussen. Bvb: CO2 - poeder - schuim - water
Branddriehoek
Brand ontstaat wanneer deze 3 elementen samenkomen: brandstof - ontsteking - zuurstof
Bron
Voorwerp waaruit elektrische energie onstaat: bvb: batterij
Carbon
Zeer licht en sterk materiaal dat zijn gebruik kent in de autosport e ruimtevaart
Cement
Grijs, natuurlijk gesteente, dat na bewerking een klevende werking kent in Beton en Mortelspecie
Constructiegereedschappen
Dit zijn gereedschappen die je helpen maken. Bvb: hamer, schroevendraaier, tang
Constructieplan
Werktekening, die je toont hoe het werkstuk er zal komen uit te zien. Je kan er ook de afmetingen (in mm) op aflezen
Communicatiemiddel
Middel die de mens helpt zijn boodschap over te brengen. Bvb: braille, gebarentaal, gsm, internet, pictogram, praten, schrijven
Communicatieschema
Communicatie van een boodschap verloopt vanuit de zender naar de ontvanger, daarbij wordt gebruik gemaakt van een communicatiemiddel
Digitaal
Verbinding met behulp van computers
Doorslag
Gereedschap dat gebruikt wordt om met behulp van een hamer nagels onvoelbaar te kunnen slaan in bvb. een blok hout
Ecologische voetafdruk
Dit is de som van de hoeveelheid energie, grondoppervlak, veroorzaakt afval, ... die noodzakelijk is om de mens te voorzien van zijn dagelijkse behoefte.
Elektrische gereedschappen
Dit zijn gereedschappen die het leven van de gebruiker gemakkelijker maken doordat de arbeidsenergie uit elektriciteit wordt gewonnen
Elektrische kringloop
Elektriciteit stroomt vanuit de bron, via de schakelaar naar de verbruikers en dat via geleiders. Om de kringloop te sluiten moet de rest van de elektrische energie kunnen terugvloeien naar de bron
Elektrische schakeling
We maken onderscheid tussen:
-serie schakeling: de verbruikers staan achter elkaar geschikt
-parallel schakeling: de verbuikers staan naast elkaar geschikt
Energie
We maken onderscheid tussen volgende vormen

-bewegingsenergie: energie die ontstaat bij beweging

-chemische energie: energie die ontstaat bij een chemische reactie (bvb. Batterij)

-elektrische energie: energie die ontstaat wanneer een rotor draait in een stator (bvb. Fietsdynamo)

-geluidsenergie: energie die ontstaat bij trilling van de lucht

-licht energie: energie die vrijkomt bij het voorkomen van licht

-warmte energie: energie die vrijkomt bij het ontstaan van warmte
Energie bron
Elektrische energie kan opgewekt worden op verschillende wijze:

-hernieuwbare energiebronnen: dit zijn energiebronnen die hernieuwbaar zijn, ze geraken nooit op. Bvb: wind, water, zon

-niet-hernieuwbare energiebronnen: dit zijn energiebronnen die niet hernieuwbaar zijn, eenmaal ze gebruikt zijn, zijn ze weg. Bvb: aardgas, aardolie, steenkool
Energie omzetten
Iedere soort energie kan van vorm veranderen, daarbij gaat telkens wel een klein deel van de energie verloren
Ergonomie
Werkwijze van bukken en heffen waarbij onze rug zo min als mogelijk wordt belast
Gebruiksfiche
In deze fiche wordt kort het gebruik en het onderhoud van het gereedschap besproken.
Er worden ook enkele veiligheidstips opgesomd
Gegevensverwerking
In een digitale sturing gaan gegevens via de invoer in het apparaat, het apparaat verwerkt deze informatie en laat de opdracht uitvoeren
Geleider
De geleider (koper, water, ...) geleid de elektriciteit vanuit de bron via de schakelaar naar de verbruiker
Glas
Is samengesteld uit zand (silicium), soda en kalk.
Glasvezel
Doorheen een fijne glasdraad wordt beeldmateriaal van zeer hoge kwaliteit verzonden aan een zeer hoge snelheid
Glaswol
Uit gesmolten glas word een zeer fijne draad gegoten, deze wordt gebruikt als isolatiemateriaal. Bij het gebruik moet je handschoenen dragen, omdat het glaswol scherpe randen heeft en jeuk doet ontstaan.
Halfgeleider
Doorheen een halfgeleider stroomt de elektriciteit moeilijker dan doorheen een geleider, bvb. Gloeidraad (gloeilamp)
Hamer
Dit constructiegereedschap wordt gebruikt om bvb. een spijker in een blok hout te slaan
Een hamer kan gemaakt zijn uit: hout, rubber of staal
Hout
Hout is een natuurlijk materiaal dat in verschillende soorten en vormen in de winkel is terug te vinden:

-loof hout: is hout afkomstig van bomen met bladeren, bvb. Beuk

-naald hout: is hout afkomstig ban bomen met naalden of schubben, bvb. Vuren

-tropisch hard hout: is hout afkomstig van bomen die groeien in tropische gebieden op aarde, gelegen rond de evenaar, bvb. Azobé

-geschaafd hout: dit hout is geschaafd, het is glad en recht gemaakt

-plaatmateriaal: het hout is in platen of panelen verwerkt. Bvb, triplex

-ruw hout: dit hout is niet geschaafd, is ruw en kan krom zijn. Het is opletten met splinters bij ruw hout!
Isolator
Doorheen een isolator geleid geen warmte of elektriciteit
IJzererts
Dit is een gesteente dat rijk is aan ijzer, het is een van de grondstoffen bij het productieproces van staal
Klinknageltang
Dit constructiegereedschap verbind metalen onderdelen met elkaar door gebruik te maken van een klinknagel
Kunststof
Kunststof is een materiaal dat als grondstof aardolie heeft. Met kunststoffen kan men in alle kleuren en vormen werken

-elastomeren: dit zijn kunstrubbers, zij worden ondermeer gebruikt voor het maken van autobanden, elastiek, ..,

-thermoharders: dit zijn de harde kunststoffen, wanneer ze op ieuw opwarmen kunnen we deze niet in een andere vorm plooien. Bvb: PUR, ..,

-thermoplasten: dit zijn de zachte kunststoffen, wanneer we ze opnieuw opwarmen kunnen we deze wel in een andere vorm plooien. Bvb: EPS, PET, PVC, ..,
Leer
Is de verwerkte vorm van de huid van runderen, soort textiel. Wordt ondermeer gebruikt voor het maken van schoenen en jassen
Lijm
In de winkelrekken vinden we verschillende soorten van dit verbindingsmateriaal dat gebruikt wordt om 2 delen van een constructie met elkaar te verlijmen. De grondstoffen zijn hoofdzakelijk kunstmatig geproduceerd

-contactlijm: wanneer de lijm op beide onderdelen wordt aangebracht, verlijmt het bijna elk materiaal in een korte tijd tot een sterke verbinding

-houtlijm: om hout te verlijmen, het bestaat zowel in een water-oplosbare als niet-water-oplosbare soort. De droogtijd bedraagt 5 a 10 min., het gebruik van een lijmklem wordt sterk aangeraden.

-secondelijm: verlijmt de onderdelen van een constructie binnen 1 minuut tot een sterke verbinding, de lijm is niet water oplosbaar en is schadelijk voor de huid

-warme lijm: deze lijm moet verwarmd worden in een lijmpistool (80°C!) om bruikbaar te zijn, na drogen verlijmd het zowat alle materialen.
Lijmklem
Dit is een constructiegereedschap dat gebruikt wordt om onderdelen van een constructie vast te houden tijdens het verlijmen
Maataanduidingen
Op een constructieplan of werktekening worden alle maten aangeduid in mm
Machineklem
Klem die het werkstukonderdeel goed vasthoud tijdens het boren aan de kolomboormachine
Metaal
Is een natuurlijk materiaal dat teruggevonden wordt in de vorm van een erts (gesteente) en bestaat in verschillende soorten:

Enkelvoudige metalen:
-ferro metaal: zijn metalen die magnetisch zijn en gaan roesten, bvb. ijzer, ..

-non-ferro metaal: zijn metalen die niet magnetisch zijn maar wel gaan roesten, bvb. aluminium, koper, kwik, ..

-edel metaal: zijn een bijzondere groep in de non-ferro metalen omdat ze zeer zeldzaam zijn, bvb. goud, zilver, ...

Samengestelde metalen/legering:
Zijn een mengsel van verschillende enkelvoudige metalen, bvb:
Brons (koper & tin)
Messing (koper & zink)
Soldeertin (lood & tin), ..
Metsers specie
Is een samenstelling van cement, zand en water. Dit mengsel wordt gebruikt om bakstenen met elkaar te verlijmen
Micro-organisme
Dit zijn microscopisch kleine diertjes (bvb: bacterie, schimmel, virus, ..) die zowel een positief (brood, yoghurt, ..) als negatieve (ziekte, ..) gebruik kennen.
Multimeter
Dit toetsel meet de hoeveelheid energie die aanwezig is in bvb. een bron
Nagel
Dit verbindingsmateriaal is van metaal gemaakt en verbind 2 houten delen met elkaar. Het gebruik van een hamer is noodzakelijk
Natuursteen
Is een gesteente dat in de natuur wordt gewonnen, bvb. arduin, graniet en marmer
Overbrengingen
Is een technisch systeem dat de kracht (energie) overbrengt van drijven naar de volger, we kennen hiervoor verschillende systemen, bvb. Ketting, riem, tandwiel
PBM
Of persoonlijke beschermingsmiddelen, bij gebruik beschermen ze ons tegen gevaren. Bvb: handschoenen, mondmasker, oorkap, veiligheidsbril
Perspectief
Technische tekening waarbij je de 3 aanzichten van een voorwerp (voor, boven, linker-zijkant) tegelijkertijd te zien krijgt.
We maken onderscheid tussen:
Cavalier perspectief: voorwerp getekend in een hoek van 45°
Isometrisch perspectief: voorwerp getekend in een hoek van 30°
Puntslag
Puntvormig gereedschap, dat kleine- en oppervlakkige putjes geeft. Te gebruiken op metaal, in combinatie met een hamer
Rasp
Dit snijgereedschap worft gebruikt om op een snelle wijze hout te verwijderen van een onderdeel van constructie.

We kennen de volgende soorten raspen: halfronde rasp, platte rasp, ronde rasp.
Recyclage
In onze consumptiemaatschappij wordt er veel afval geproduceerd. Bij recyclage wordt afval verwerkt tot een nieuw herbruikbaar gebruiksvoorwerp
Rendement
Bij het omzetten van energie gaat er steeds een deel energie verloren aan bijvoorbeeld warmte, de energie die overblijft is nuttig om te gebruiken. Het rendement van de energieomzetting geeft steeds de hoeveelheid nuttige energie aan
Schakelaar
de schakelaar opent of sluit de elektrische kringloop
Schets
Een schets van een constructietekening die getekend is zonder gebruik te maken van een meetlat, hij is dus onnauwkeurig
Schroef
Dit verbindingsmateriaal is gemaakt uit metaal en heeft een schroefdraad. Door gebruik ge maken van een schroevendraaier draai je de schroef vast in de twee onderdelen van de constructie
Schroevendraaier
Dit constructiegereedschap is bedoeld om schroeven vast te draaien. We kennen een platte en een kruis schroevendraaier
Schuifmaat
Dit aftekengereedschap meet buitenzijde, binnenzijde of diepte van het gebruiksvoorwerp
Schuurpapier
Op dit papier zijn kleine zandkorreltjes vastgelijmd, door met een schuurpapier te schuren over een houten werkstuk, wordt het werkstuk glad geschuurd.
Er zijn soorten schuurpapier, het verschil zit hem in het aantal zandkorreltjes die op het schuurpapier zijn gelijmd, hoe meer zandkorreltjes hoe fijner het afwerkresultaat zal zijn
Soldeersel
Dit metaal smelt (bij gebruik van een soldeerbout) en verbind zo andere metalen
Spanning
Is het verschil in elektrische energie tussen de beide polen van de bron. Wordt uitgedrukt in Volt of V
We kennen verschillende soorten:
-gelijkspanning: bvb batterij
-wisselspanning: bvb lichtnet, in 3 fasen
Steenwol
Uit gesmolten steen wordt een zeer fijne draad gegoten, deze wordt gebruikt als isolatie- of schuurmateriaal
Stroomkring
Een elektrische stroomkring bestaat uit een bron, een schakelaar, een verbruiker en uit geleiders.
Wanneer de kring gesloten is werkt de verbruiker, wanneer de kring open is werkt de verbruiker niet.
Stroomsterkte
Is de hoeveelheid elektronen die per seconde bewegen in de stroomkring. Wordt uitgedrukt in Ampère of A
Talstelsels
Zo kennen we het:
-binair talstelsel: 2-delig talstelsel, 0 & 1
-decimaal talstelsel: 10-delig talstelsel: van 0 tot 10
-hexdecimaal talstelsel: van 0-9, dat wordt vervolgd door A tot F
Tang
Dit is een constructiegereedschap, het gebruik is afhankelijk van de vorm van de tang
Technisch proces
Dit proces bestaat uit 5 opeenvolgende delen: probleem - oplossing zoeken - maken - in gebruik nemen - evaluatie
Technisch systeem
Een gebruiksvoorwerp
Textiel
Dit zijn vezels die gebruikt worden om bvb. kledingstukken mee te produceren
Deze bestaan in volgende soorten:
-kunstmatige vezels: deze zijn gewonnen uit aardolie. Bvb. Elasthaan, nylon, ...

-natuurlijke vezels: we kennen hierin 2 soorten:
-dierlijke oorsprong: bvb angora, kasjmier, wol
-plantaardige oorsprong: bvb jute, katoen, linnen
Transportmiddel
Vervoersmiddel dat mensen en/of materialen van punt A naar punt B brengt.
Truweel
Dit is een constructiegereedschap dat gebruikt wordt door een metser om metsers specie te plaatsen tussen bakstenen
Veiligheidspictogrammen
Met een pictogram of tekening wordt een waarschuwing gegeven

We kennen hierin de volgende soorten:
Brand, EHBO, gebod, gevaar, verbod
Verbindingstechnieken
Met deze materialen (lijm, nagel, schroef,..) zorgen we ervoor dat onderdelen van een constructie niet loskomen
Verbruiker
In een elektrische kring is dit de eindverbruiker van de elektrische energie

Zo kennen we: beweging, geluid, licht, warmte
Vermogen
Is de hoeveelheid arbeid dat een toestel verricht in een bepaalde tijd. Wordt uitgedrukt in Watt of W
Verspaande gereedschappen
Dit zijn de gereedschappen die materiaal (hout, metaal, ..) wegnemen van het onderdeel van onze constructie. Bvb een boor, zaag, ...

Er zijn ook niet-verspanende gereedschappen, deze nemen geen materiaal weg tijdens de bewerking van het onderdeel van de constructie. Bvb een kniptang, ...
Voedingsdriehoek
In deze driehoek worden de 9 delen van een gezonde voeding (in verhouding) opgesomd:
Beweging, water, graanproducten, groenten, fruit, melk, vlees/vis, vetstoffen, restgroep
Voedingsmiddelen
Dit zijn de producten waarmee we ons voeden, bvb brood, kiwi, kaas, ..
Voedingsstoffen
Dit zijn de chemische bestanddelen waaruit onze voeding is opgebouwd, namelijk:

Eiwitten, mineralen, suiker, vetten, vitaminen en water.
Vijl
Dit snijgereedschap wordt gebruikt om op trage wijze hout/ metaal te verwijderen van een onderdeel van een constructie
Waarheidstabel
In een digitale schakeling helpt deze tabel te achterhalen als de gekozen oplossing al dan niet werkt
Waterpas
Dit is een meetgereedschap dat ons de mogelijkheid geeft om een oppervlak zowel horizontaal als verticaal vlak te kunnen afwerken
Weerstand
Is de hoeveelheid hinder die de electronen ondervinden wanneer ze doorheen de geleider stromen, wordt uitgedrukt in Ohm of ♎️(zonder onderste lijntje)
Werkbank
De bank waar we aan ons werkstuk werken
Winkelhaak
Dit is een aftekengereedschap dat ons toelaat om haakse of rechte hoeken af te tekenen op een onderdeel van de constructie
Zaag
Dit is een verspanend gereedschap, dat zowel gebruikt kan worden bij hout als metaal