nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

euforisch
opgetogen, in een roes
ziedend
heel boos, woedend
opgetogen
vrolijk en enthousiast
neerslachtig
erg somber
weemoedig
zacht treurig
misnoegd
ontevreden, ontstemd
bedeesd
verlegen
verrukt
zeer blij
razend
heel boos
rouwig
treurig
nijdig
woedend
beducht
bang
ontstemd
boos
gekrenkt
beledigd, gekwetst
verbouwereerd
stomverbaasd
beduusd
onthutst en sprakeloos
leutig
grappig
mistroostig
moedeloos, neerslachtig
abonnee
iemand die op een krant of tijdschrift geabonneerd is, of een eigen telefoonaansluiting heeft
accommodatie
al wat ten behoeve van het verblijf van personen is aangebracht / inrichting voor gasten
agglomeratie
complex van steden en voorsteden
agressief
aanvallend, opvliegend
akkoord
1 overeenkomst, 3 of meer muzieknoten samen
anekdote
amusant kort verhaal
applaudisseren
in de handen klappen als teken van goedkeuring of bewondering
arrondissement
1 onderdeel van een bestuurlijk gebied, o.a. in België&Frankrijk . 2 [jur.] rechtsgebied van een rechtbank, bestaande uit een aantal kantons
barbecueën
vlees roosteren op een barbecue
batikken
(weefsels) in figuren verven door het gedeelte dat niet gekleurd moet worden met was te bedekken
begroeiing
dat wat iets groeiend bedekt => groen
boeddhistisch
volgens de leer van Boeddha
broccoli
oorspronkelijk Italiaanse, aan de bloemkool verwante groente
dromedaris
evenhoevige herkauwer uit Afrika en het Midden-Oosten met een vetbult op de rug
ecstasy
hallucinerend middel, afgeleid van amfetamine, dat een gelukzalig gevoel en onbedwingbare hang naar liefkozing teweegbrengt
efficiënt
groot, nuttig, effect hebbend => doelgericht, functioneel, praktisch <=> inefficiënt
elektronisch
betrekking hebbend op, werkend door of met vrije elektronen
emigrant
iemand die zijn land verlaat om zich ergens anders te vestigen => uitwijkeling; <=> immigrant
enigszins
1 een weinig => iets, ietsje, ietwat, min of meer, wat 2 op welke wijze dan ook
enquête
onderzoek door ondervraging van een groot aantal personen naar bestaande meningen, gewoonten enz. => bevraging
entrecote
stuk vlees van tussen de ribben
envelop
omslag voor brieven => briefomslag
espresso
met stoom bereide zwarte koffie
faliekant
dat is faliekant verkeerd, helemaal mis
failliet
iemand die in staat van faillissement verkeert
financieel / financiële
op geldzaken betrekking hebbend
mayonaise
eiersaus met olie, zout en azijn
middeleeuwen
de tijdruimte tussen de oudheid en de nieuwe tijd, van ± 500 tot ± 1500 na Chr.
millennium
tijdperk van duizend jaar
minutieus
haarfijn
monniken
mannen die uit religieuze overwegingen teruggetrokken leven, meestal in een klooster
mozaïek
figuur van kleine, ingelegde stukjes glas, steen e.d.
nochtans
evenwel, toch
parallel
gelijklopend, evenwijdig
parallellisme
het evenwijdig lopen => parallellie
parttime
deeltijds <=> fulltime
paté
pastei, al dan niet in korstdeeg
penicilline
antibioticum, bereid uit penseelschimmel
per se
zeker
pechvogel
iemand voor wie alles verkeerd gaat
krokodillentranen
geen echte tranen
muggenzifter
iemand die op alles vit, op alles kritiek heeft
kat-en-muisspel
mekaar aantrekken en afstoten
olifantenvel of -huid
iemand die zich niets aantrekt van aanmerkingen of daarbij niets voelt
van een mug een olifant maken
iets kleins of onbetekenends groter, belangrijker maken
naar iets vissen
proberen iets te weten te komen
beter één vogel in de hand dan tien in de lucht
weinig hebben dat zeker is, is beter dan veel dat onzeker is
zijn schaapjes op het droge hebben
van zijn verdiend geld verder kunnen leven
de koe bij de horens vatten
de zaak flink aanpakken
het zwarte schaap zijn
van alles de schuld krijgen
een vogel voor de kat
verloren, niet meer te redden
oude koeien uit de sloot (gracht) halen
weer beginnen over halfvergeten zaken
als twee honden vechten om een been, loopt de derde ermee heen
wanneer twee personen om iets ruziën, wint een derde
boter bij de vis
contant betalen zonder uitstel
leenwoord
woord dat we uit een andere taal hebben overgenomen
affectie
genegenheid
agressief
aanvallend
irritant
op de zenuwen werkend
energie
kracht waarmee men iets doet
waarderen
appreciëren
dulden
tolereren
verstoppen
camoufleren
verzekeren
garanderen
wedijveren
concurreren
zich tekort gedaan voelen
zich gefrustreerd voelen
provoceren
uitdagen, uitlokken
waarnemen
observeren
confronteren
in aanraking brengen met
spenderen
tijd besteden aan
appreciëren
appreciatie
waarderen
tolereren
tolerantie
toelaten
camoufleren
camouflage
Verbergen
garanderen
garantie
waarborgen
concurreren
concurrentie
beter of goedkoper willen zijn
gefrustreerd
frustratie
Teleurgesteld
confronteren
confrontatie
Iemand ergens mee in aanraking brengen
solliciteren
sollicitatie
zich kandidaat stellen voor
antoniemen
woorden met een tegengestelde betekenis
homoniemen
woorden met verschillende betekenissen
antoniem spraakzaam
sprakeloos
antoniem pessimisme
optimisme
antoniem neerslachtigheid
euforie
antoniem homogeen
heterogeen
antoniem openlijk
stiekem
pseudoniem
schuilnaam
unaniem
eenstemmig
anoniem
naamloos
acroniem
letterwoord dat, letterreeks die bestaat uit de beginletters van andere woorden
eponiem
soortnaam die oorspronkelijk een eigennaam was
doseren
een dosis bepalen
doseren
in doses verdelen
doceren
onderwijzen
evalueren
nabespreken
evolueren
zich ontwikkelen
competent
deskundig
compliment
pluim
compenseren
een gebrek verlichten door er iets anders tegenover te stelllen
contesteren
betwisten
imiteren
nadoen
irriteren
ergeren
in goede en kwade dagen
in goede en minder goede tijden
jammer, maar helaas
niets aan te doen
geheel en al
helemaal
met horten en stoten
met schokken
met vallen en opstaan
met voor- en tegenspoed
over en uit
voorbij
enkel en alleen
uitsluitend
vast en zeker
zeer zeker
voor eeuwig en altijd
voortdurend
voor iemand een boontje hebben
iemand heel graag hebben
aan iemand een hekel hebben
iemand verafschuwen
rond de pot draaien
niet direct zeggen wat je wilt zeggen
scherp uit de hoek komen
je afkeuring sterk verwoorden
iemand in de steek laten
iemand op het kritieke ogenblik verlaten
iemand de loef afsteken
iemand overtreffen
het onderspit delven
verliezen
een vlog
een afkorting voor video weblog dagboek met videobestanden
een podcast
een samentrekking van iPod en broadcasting
een blog
een website waarop regelmatig persoonlijke bijdragen verschijnen
een avatar
een persoonlijke grafische representatie
twitteren
activiteit waarbij men in korte berichtjes verteld wat hij doet
een web-feed
vereenvoudigen weergaven van een webpagina
netwerken
maken of creëren van sociale contacten
defrienden
jouw vrienden selecteren op sociale media
stimuleren
aanmoedigen
maatschapij
samenleving
presteren
zorgen voor een resultaat
manifesteren
je aanwezigheid laten blijken
motivatie
drijveer
ambitieus
vol ambitie, met veel werklust
ijverig
ambitieus, met veel werklust
depressief
diep ongelukkig
opvoeders
verzamelnaam voor ouders, leraars...
faalangst
angst om te mislukken
nervositeit
zenuwachtigheid
domineren
overheersen
OTHER SETS BY THIS CREATOR