Nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Resem
Een reeks
Conclusie
Besluit
Turven
Een wijze van tellen waarbij je streepjes zet
Impact
Invloed
Kort door de bocht
Te snel geconcludeerd
Agressie
kwaadaardig gedrag
Reguleren
Ordelijk doen verlopen
In een ander bedje ziek zijn
Een ander probleem hebben
Hetzelfde bedje ziek zijn
Hetzelfde probleem hebben
Constateren
Vaststellen
Kleur tint
Een schakering van een kleur
Make over
Een ingreep waarbij iets of iemand een ander uiterlijk krijgt
Stereotype thema's
Vaststaande, onveranderlijke thema's
Constitutioneel
Grondwettelijk
Frauduleus
Bedrieglijk
Fabelachtig, fabuleus
Onwaarschijnlijk
Confidentieel
Vertrouwelijk
Familiair
Vertrouwelijk, ongedwongen
Innovatief
vernieuwend
Tumultueus
Rumoerig
Maniakaal
Obsessioneel
Ceremonieel
Zeer vormelijk
Elitair
Hoogste niveau
Flexibel
Soepel
Abominabel
Verschrikkelijk
Permanent
Voortdurend
Restrictief
Beperkend
Consequent
Voortdurend stelselmatig
Coherent
Samenhangend
Dubieus
Twijfelachtig
Clandestien
Heimelijk
Clownesk
Als een clown
Rancuneus
Haatdragend