Woordenschat politiek

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Electroraal
Wat betrekking heeft op de verkiezingen
Lijstduwer
Stemmentrekker die op de laatste plaats van een kieslijst wordt geplaatst
Kiesdrempel
De eis om een bepaald percentage van de stemmen te halen om zetels te bemachtigen
Ministriable
Geschikt om een ministerambt te bekleden
Fractie
Groep vertegenwoordigers van een politieke partij in de Kamer
Coalitie
Verbond tussen meerdere partijen
Kopstem
Stel die wordt uitgebracht op de lijst in het algemeen
Vlottende kiezer
Een kiezer die geregeld op een andere stremt
Informateur
Politicus die in opdracht van de koning de mogelijkheden onderzoekt tot de vorming van een kabinet
Lijsttrekker
Eerste kandidaat op de kieslijst (lijstaanvoerder)
Kartel
Ijselijk verbond tussen twee partijen om de onderlinge concurrentie te vermijden
Tripartite
Driepartijenregering
Communautair
Wat betrekking heeft op de gemeenschappen
Zwevende kiezer
Kiezer die onbeslist blijft tot het laatste moment
Formateur
De samensteller van het kabinet