44 terms

Norwegian level 2 - set 3

STUDY
PLAY
fakta
facts
et konfliktområde
a conflict area
humanitær
humanitarian
individuell
individual
en gjenforening
a reunion
enkelt (adj)
simple, single
enkelt (adv)
simply, plainly
enkel
simple, plain; easy
varig
lasting, durable, permanent
varighet
duration, durability
kortvarig
short-term
en praktikant
trainee, mother's help
en sesong
a season
en sesongarbeider
seasonal employee
å sammenligne
to compare
gal
crazy
inflasjon
inflation
faktisk
in fact
å tilbringe
to spend
født
born
tilbake da
back then
å doble
to double
å tredoble
to triple
som et resultat
as a result
å spare
to save
så snart som mulig
as soon as possible
ellers
otherwise
å miste
to lose
verdi
value
tilgjengelig
available
å generere
to generate
en resesjon
a recession
nylig
recently
velstand
property, wealth, afluence
velstående
wealthy
klokt
wisely
alltid
always
komplisert
complicated
inkludert meg
including me
å hvile
to rest, to relax
å bekymre seg
to worry
ansvar
responsibility
heldig
lucky
trøtt
tired