nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

intertekstualiteit
bewuste verwijzing naar ander werk
klinish
wat het medische betreft
existentieel
wat het bestaan betreft
verankering
stevige bevestiging
dement
geestelijke aftakeling
gefingeerd
verzonnen
anamnese
wat de patiënt kan vertellen in verband met de voorgeschiedenis van zijn ziekte
diagnostisch
m.b.t het stellen van een diagnose
degenereren
achteruitgaan, goede eigenschappen verliezen
het syndroom van Korsakov
geheugenverlies als gevolg van alcohol
bedragen
er een aantal op kleven
prevalentie
hoe vaak iets voorkomt
betreffen
betrekking hebben op
initieel
de eerste klachten, van bij het begin
persisteren
volhouden, volharden, voortduren
geïndiceerd
aangewezen
multidisciplinair
wat betrekking heeft op verschillende taken van de wetenschap
morbiditeit
het voorkomen van een ziekte in cijfer
discrepantie
tegenstrijdigheid
punctueel
nauwkeurig
bureaucratie
overdreven papiermolen, meestal negatief
talmen
treuzelen
perplex
verbaasd
lambrisering
betimmering
gemelijk
geniepig
panisch
voorkomend uit paniek
pril
jong, vroeg
afasie
problemen met taal
apraxie
problemen met banale dingen
agnosie
kan zintuigen wel gebruiken maar niet koppelen
censureren
aan censuur onderwerpen door zaken te verbieden
gedeisd
zich koest houden
cardiovasculair
betreffende hart en bloetvaten
intramusculair
in de spier
primaten
hoogontwikkelde zoogdieren
hub
een luchthaven waar men overstapt op een andere vlucht
courant
veel voorkomend
heterogeen
ongelijksoortig
sociolinguïsten
wetenschappers die zich bezighouden met verband tussen taal, cultuur en maatschappij
mentaal lexicon
woordenboek in ons hoofd
crosscultureel
over verschillende culturen heen
semantisch
qua betekenis
kastijden
pijnlijke straffen
kuieren
op het gemak wandelen
binten
zware balken van gezaagd hout
toorn
woede, drift
pauper
arme
garnering
versiering van eten
beëdigd
afleggen van een eed
sinister
onheilspellend
in mineur
uit de muziekwereld, droevig
smiegtig
gemeen
tutoyeerde
je of jou tegen iemand zeggen
vloerharpen
snaarinstrumenten die op de vloer staan
verkeren
veranderen
luguber
griezelig
mistroostig
troosteloos
schobbejak
schoft