Politieke woordenschat

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Alarmbel procedure
Procedure waardoor een taalminderheid kan voorkomen dat een wet de betrekking tussen de gemeenschappen in drang brengt
Ambtenaar
Persoon die werkt voor de overheid
Amendement
Voorstel tot een wijziging van de wet
Anarchie
Chaos
BBP
Brut binnenlands product
Begroting
Schatting van de verwachte inkomsten en uitgaven
Belgicist
Voorstander van een sterk Belgie
Coalitie
Vetbond van politieke partijen
Commisie
Werkgroepje / mensen van verschillende politieke partijen die gespecialiseerd zijn in een bepaald thema
Communautair
Taalprobleem ruzie tussen taalgemeenschappen
Consensus
Tot een overeenkomst komen
Conservatisme
Ouwbollig niet klaar voor verandering
Decreet
Wet op gewestelijk vlak
Democratie
Het volk regeert het volk beslist mee in het "bestuur" van het land ( zoals in België)
Flamingant
Wilt dat Vlaanderen. meer te zeggen heeft
Formateur
Staat in voor het helpen samen stellen van de regering
Grondwet
Wetboek waar in de beginselen van onze samenleving in staan
Interpelleren
Vragen om iets verder te duiden
Kernkabinet
Groep van belangrijke ministers
Kabinet
Groep ministers
Kieskring
Delen waar in een gebied is onderverdeel d om te gaan stemmen
Leefloon
Bedrag die je van het OCMW kan krijgen om te overleven
Liberalisme
Liberaal / voorstander van weinig bemoeienis van de overheid
Lijstduwer
Iemand die helemaal onder aan de verkiezingslijstbstaat
Minister van staat
Eretitel
Minister-president
Hooft van een gewest ( Geert Bourgois)
Ministerraad
Vergadering van alle ministers
Monarchie
Staatsvorm met een monarch aan het hooft
Oppositie
Partijen die geen deel uitmaken van de meerderheid
Parlement
Orgaan dat het volk vertegenwoordigt
Referendum
Volksraadpleging
Republiek
Staatvorm met een president aan het hoof
Socialist
Voorstander van een land met veel bemoeienis van de overheid ( links )
Soeverein
Onafhankelijke staat
Staatssecretaris
Soort fan hulp minister
Tripartiet
Meerderheid met 3 partijen
Unaniem
Iedereen gaat akkoord absolute meerderheid 100%van de stemmen
Verordening
Wet op gemeentelijk niveau