25 terms

Avancera Ord 11

STUDY
PLAY
ett anfall
(-et -)
an attack
anhålla
(an/håller -höll -hållit)
to ask; to take into custody, to arrest
avsedd
(av/sett -sedda)
intended, designed
avslöja
(-r -de -t)
to expose, to give away
befalla
(befall/er -de -t)
to order, to prescribe
ett beröm
(-met -O)
a praise
beskydda
(-r -de -t)
to protect
efterlysa
(-r -te -t)
to look for, to issue a description of
erfordra
(-r -de -t)
to require, to call for
förebrå
(-r -dde -tt)
to reproach, to blame
föreställa
(föreställ/er -de -t)
to represent
förnuftig
(-t -a)
sensible
förolämpa
(-r -de -t)
to insult
godtycklig
(-t -a)
arbitrary, gratuitous
en inledning
(-en -ar)
a beginning
invända
(invän/der -de -t)
to object
en medverkan
(- -O)
an assistance, a partecipation
obotlig
(-t -a)
incurable, irreparable
pålitlig
(-t -a)
reliable
tillgänglig
(-t -a)
accessible, available
ett underlag
(-et -)
a foundation
uppmuntra
(-r -de -t)
to encourage
utförlig
(-t -a)
detailed, full
en åtgärd
(-en -er)
a measure, a step
övertyga
(-r -de -t)
to convince