Lethas-NT2-A1-deel 4c: de getallen (100 tot 199) {5} *

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

honderd
100
honderd en één
101
honderd en acht
108
honderd en tien
110
honderd en twaalf
112
honderd dertien
113
honderd vijfentwintig
125
honderd achtenvijftig
158
honderd zesentachtig
186
honderd negenennegentig
199