40 terms

Nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

actueel
op dit ogenblik
afleggen
reizen
amuseren
vermaken
annulering
opheffing
compensatie
vergoeding
fiks
kracht
incasso
geld innen
instelling
stichting
internationaal
tussen verschillende landen
kloof
spleet
krioelen
in alle richtingen door elkaar bewegen
nevel
wolkenpartij dicht bij de grond
provincie
onderdeel van een land met eigen bestuur
realistisch
zo echt mogelijk
route
af te leggen weg
streek
bepaald gebied
trachten
proberen
uitdrogen
droog worden
verzet
tegenstand bieden
vrijheid
zonder verplichtingen
aansluiting
iets dat past
beoordelen
een oordeel of mening
bereik
de afstand die iemand heeft
in verbinding staan met
contact hebben met
model
voorbeeld
mogelijk
de kans
obstakel
hindernis
optreden
handelen
procent
honderste
profiteren
voordeel hebben
regeling
op een bepaalde manier
salaris
loon
schaars
zeldzaam
storing
iets dat hindert
theorie
grondregels van kunst en techniek
toevoegen
bijvoegen
uitstippen
plannen
verzekeren
met nadruk duidelijk maken
weergeven
uitbeelden
zenden
sturen